Zaštita i unapređenje vakufske imovine

Zaštita i unapređenje vakufske imovine

Bitan pokretač, prije svega u finansijskom smislu, pojedinačnih, ali i društvenih aktivnosti koji utiču na bolji kvalitet života pojedinca i društva u cjelini jesu brojni fondovi i zaklade čiji su osnivači privatna lica, ali i udruženja i grupe donatora kao i države koji svojim djelovanjem popunjavaju neke vrlo važne segmente društvenog života i potreba. U tom smislu, uloga vakufa u savremenom dobu je neprocjenjiva.

Osnovni zadatak i uloga vakufa je ispunjavanje općih potreba jedne zajednice, pojedinačnih potreba svakog njenog člana i postizanje općeg blagostanja, bez obzira na to o kom segmentu ljudskog življenja se radilo. Shodno tome, u okviru općeg sistema i prema svojim potrebama, svaka zajednica muslimana dužna je da štiti, razvija i uanpređuje sistem vakufa.

Zaštita i unapređenje vakufske imovine

U prošlosti veliki vakifi Bosne i Hercegovine (BiH) su, vođeni idejom o općem dobru, iz svojih sredstava gradili i finansirali džamije, vjerske škole, biblioteke, bolnice i klinike, imarete, hanikahe i tekije, vodovode, puteve, mostove i javne česme, servise z anjegu siromašnih, slabih, bolesnih i obespravljenih, azile za pse lutalice itd. Vakufom je bio obuhvaćen gotovo svaki aspekt života unutar različitih duhovno-vjerskih, socio-ekonomskih, kulturnih i humanih slojeva muslimanskog društva. Vakuf je presudno doprinosio razvoju obrazovanja, znanosti, umjetnosti, arhitekture i urbanizma, te odredio humani i moralni karakter toga društva. Nastao je cijeli univerzum-kulturni, urbani i socijalni-oblikovan idejom vakufa, koji će postati jedan od najprepoznatljivijih obilježja islamske civilizacije. Osim toga, vakuf je postao svjedočanstvo o društveno i moralno odgovornom ponašanju muslimanske zajednice i njihovom raspolaganju imovinom, koji nije zasnovan na egoizmu i pohlepi, nego na dobročinstvu, solidarnosti, altruzimu i osjećaju za drugog.

Tako je u BiH došlo do obnavljanja starih i uspostave na stotine novih vakufskih objekata. Vakufi se iz dana u dan umnožavaju i svakim danom je Islamska zajednica bogatija za neko dobro : džamiju,medresu, obdanište, zemljište... Umnožvanjem vakufa raste i potreba za jačom i efikasnijom organizacijom upravljanja vakufima i za uvođenjem u rad i organizaciju tima ljudi koji će se brinuti o zaštiti nad povjerenim emanetima.

Zaštita i unapređenje vakufske imovine

Islamska zajednica je zahvaljujući jačanju svijesti Bošnjaka i povoljnijoj političkoj klimi stekla uslove da se ozbiljnije pozabavi zaštitiom i unapređenjem vakufske imovine. Ona ima obavezu prema velikim vakifima Bosne. Iz moralnih obzira prema njima, ali i prema povjerenom imetku i emanetu, Islamska zajednica, preko Vakufske direkcije, mora iskoristiti blagodati slobode i prilike u kojima se nalazi, kako bi unaprijedila vakufe. Neminovno se nameće realizacija nekoliko zadataka i ciljeva.

Zaštita i unapređenje vakufske imovine

Nekada je vakuf bio ekonomska baza aktivnosti IZ i vjerujemo da on to opet može biti. Nakon ispunjenja navedenih zadataka, prd vakufom se otvaraju velika polja djelovanja i on može i on treba da preuzme vodeću ulogu u pogledu finansiranje najvažnijih projekata muslimana IZ-e u BiH.

Vakufska direkcija, kao ustanova koja upravlja vakufima, mora biti jedna od ključnih ustanova IZ koja će biti jasno definisana u pogledu svog ustrojstva. Vakufska direkcija treba da bude nosilac uanpređenja, obnove i revitalizacije vakufskih dobara. Ona treba da bude nosilac pravne zaštite vakufa, a kako bi se to postiglo potreben su joj konkretne i široke ovlasti. Vakufska direkcija u anrednom periodu treba dodatno da afirmiše svoj razvoj, jasno definira svoje nadležnosti, unaprijedi postojeće akte, te vakuf kao pravni institut zaštiti novim zakonskim odredbama.