Propisi i fetve

Propisi i fetve

Propisi i fetve

Čitalac kaže da džamija raspolaže sa više parcela nekretnina koje, javnom licitacijom, daje na korištenje svake godine. O svemu se vodi evidencija i svake godine podnosi izvještaj Odboru IZ-e. Na tom području su groblja i druge parcele zasađene šljivama, koje redovno rađaju. Oni sirove šljive prodaju nemuslimanima i, na taj način, dobijaju značajan dio sredstava za IZ-u. Na skupštini imama i mutevelija Odbora IZ-e održanoj 16. 01.1971. god. čitalac je, u svojstvu mutevelije, podnio izvještaj o svome radu, u kojem je, pored ostalog, iznio i prodaju šljiva komšijama nemuslimanima. Jedan imam i neke mutevelije su mu prigovorili da je zabranjeno prodavati sirove šljive nemuslimanima, a neki od imama su rekli da to nije zabranjeno. Čitalac očekuje odgovor u Glasniku, u rubrici Pitanja čitalaca i naši odgovori.