Propisi i fetve

Propisi i fetve

Propisi i fetve

Čitalac kaže da u selu gdje on živi postoji vakuf površine 10.750 m2. Na tom vakufu je džamija, abdesthana, mekteb, imamska kuća i mezarje koje je sa tri strane opkoljeno putevima. Pet-šest mještana hoće put kroz mezarje, a ostalih 340 su odlučili da zatvore harem i da postoji samo jedan ulaz. I pored toga, jedan čovjek se našao i ponovo otvorio put kroz harem džamije. Tako sada neki skrnave mezarje.

Jedan od čitalaca Glasnika pita da li bi on, obzirom da nema novaca, mogao uvakufiti parcelu zemlje i time pomoći GHb medresu i ITF u Sarajevu. Ako navedene institucije ne prihvataju ovaj vakuf, može li dati u vakuf, pod uslovom da se to zemljište koristi za mezarje; jer se u blizini tog zemljišta planira novo naselje u čijoj blizini nema mezarja. Ako ni to ne može, može li, onda, uvakufiti zemlju, ali da se on i njegova uža rodbina ukopaju u tu zemlju.

U ovom slučaju čitalac je postavio niz pitanja: Je li dopušteno prodati, ili, na ma koji način, otuđiti vakufsku imovinu? Je li bojazan od opasnosti uzurpacije opravdan razlog da se uvakufljena imovina može prodati da bi se preduhitrila uzurpacija? Je li Odbor IVZ-e nadležan da donosi odluku o prodaji nekretnina bez prethodne saglasnosti višeg organa IVZ-e?

Neka od pitanja koja su postavljena Huseinu Đozi odnosila su se i na pokretnine. Naime, čitalac nema djece, žena mu je živa, a bratići i sestrići su bili materijalno dobro situirani. Njega zanima da li bi on mogao uvakufiti jedan dio svojih pokretnina.