Propisi i fetve

Propisi i fetve

Propisi i fetve

Čitalac iz Čelića pita jesu li mutevelije, džamijski odbori i organi IZ-e dužni da u potpunosti primjenjuju uslove vakifa i kakve su, u vezi s tim pitanjem, kazne ako se ne postupa u skladu s tim. U Čeliću postoje vakufi čijim je vakufnamama predviđeno da se vakifima uče hatme, a u posljednje vrijeme se to ne čini.

Jedan od čitalaca kaže da je uobičajio davati sadaka-i- fitr jednoj siromašnoj osobi. Pita da li bi mogao nastaviti s tim, a drugi dio da daje u Fond medrese i ITF-a.

Čitalac želi znati kakav je stav islama o pitanju učešća nemuslimana u podizanju i opravci džamije.

Čitalac pita kako islam gleda na podizanje skupih nadgrobnih spomenika. Da li bi bilo korisnije da se ta sredstva daju za GHb medresu, kao što predlaže hfz. Muharem ef. Ljevaković?