Uvakufljenja u novcu Uvakufljenja u nekretninama

Pregled uvakufljenja

Br. Ime i prezime Datum uvakufljenja Iznos Svrha
7922 Škorić Muhamed sa porodicom 2017. 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje džamije u džematu Kotor, MIZ Kotor Varoš
7921 Ovčina Zehra 2017. 4.000,00 KM Za potrebe održavanja mezarja Tušanj, MIZ Tuzla
7920 Hadžiarapović Ibrahim i Hajrija 2017. 3.500,00 KM Za potrebe izgradnje džamije u Šabanima, MIZ Tuzla
7919 Halilović Mehmed 2017. 1.850,00 KM Za zamjenu klasične novom led rasvjetom, u džamiji džemata Miljanovci Novi, MIZ Tešanj
7918 Hušić Asija 2017. 1.020,00 KM "Za potrebe kupovine zemljišta na ime proširenja vakufskog mezarja ""Mešići"", MIZ Tešanj"
7917 Deljkić Muradif 2017. 1.500,00 KM Za potrebe instaliranja grijanja u vakufskoj kući i mektepskoj učionici u džematu Jelah, MIZ Tešanj
7916 Mušić Mehmed 2017. 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje imamskog stana u Gornjoj Drežnici, MIZ Mostar
7915 Mujić Šaćir i Mensura 2017. 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje imamskog stana u Gornjoj Drežnici, MIZ Mostar
7914 Jašarević Mehemed i Hanifa 2017. 2.000,00 KM Za potrebe uvođenja klime u džamiji džemata Mustafići, MIZ Gračanica
7913 Babača Redžife 2017. 1.500,00 KM Za džamijske potrebe džemata Došci G. Kamengrad, MIZ Sanski Most
7912 Babača Redžife 2017. 1.000,00 KM Za džamijske potrebe džemata Došci G. Kamengrad, MIZ Sanski Most
7911 Burnić Edina 2017. 1.000,00 KM Za džamijske potrebe džemata Došci G. Kamengrad, MIZ Sanski Most
7910 Memija Gordan 2017. 1.000,00 KM Za obnovu i unaprijeđenje vakufske imovine, MIZ Trebinje
7909 Porodica Avdić 2017. 1.000,00 KM Za obnovu i unaprijeđenje vakufske imovine, MIZ Trebinje
7908 Porodica Fetahagić 2017. 1.000,00 KM Za obnovu i unaprijeđenje vakufske imovine, MIZ Trebinje
7907 Idriz Safa 2017. 1.000,00 KM Za obnovu i unaprijeđenje vakufske imovine, MIZ Trebinje
7906 Ćatović Safija 2017. 1.000,00 KM Za obnovu i unaprijeđenje vakufske imovine, MIZ Trebinje
7905 Alijagić Ibrahim 2017. 1.000,00 KM Za obnovu i unaprijeđenje vakufske imovine, MIZ Trebinje
7904 Begović Suad i Sanja 2017. 1.200,00 KM Za obnovu i unaprijeđenje vakufske imovine, MIZ Trebinje
7903 Velijević Mensudin i Slobodanka 2017. 1.000,00 KM Za obnovu i unaprijeđenje vakufske imovine, MIZ Trebinje
7902 Fetahagić Medin i Mila 2017. 1.000,00 KM Za obnovu i unaprijeđenje vakufske imovine, MIZ Trebinje
7901 Heganović Ejub 2017. 2.020,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7900 Mrahorović Nuraga 2017. 2.000,00 KM Za izgradnju džamije u džematu Orčevići, MIZ Žepče
7899 Kurtović Muhamed i Pašana 2017. 1.000,00 KM Za obnovu i unaprijeđenje vakufske imovine, MIZ Trebinje
7898 Selimović Alija i Ramiza 2017. 1.000,00 KM Za obnovu i unaprijeđenje vakufske imovine, MIZ Trebinje
7897 Demirović Sead i Alida 2017. 1.000,00 KM Za obnovu i unaprijeđenje vakufske imovine, MIZ Trebinje
7896 Kurtović Sead i Nerma 2017. 1.000,00 KM Za obnovu i unaprijeđenje vakufske imovine, MIZ Trebinje
7895 Baraković Nedžad i Mirsada 2017. 1.000,00 KM Za obnovu i unaprijeđenje vakufske imovine, MIZ Trebinje
7894 Pirić Salih i Hasreta sa djecom 2017. 1.000,00 KM Za obnovu i unaprijeđenje vakufske imovine, MIZ Trebinje
7893 Sarić Aziz i Zineta 2017. 1.000,00 KM Za obnovu i unaprijeđenje vakufske imovine, MIZ Trebinje
7892 Mustafić Sadmir i Merima 2017. 1.000,00 KM Za obnovu i unaprijeđenje vakufske imovine, MIZ Trebinje
7891 Demirović Sadan i Nebija sa djecom 2017. 1.000,00 KM Za obnovu i unaprijeđenje vakufske imovine, MIZ Trebinje
7890 Ćatović Edin i Amela 2017. 1.000,00 KM Za obnovu i unaprijeđenje vakufske imovine, MIZ Trebinje
7889 Glavović Alen i Fatima 2017. 1.000,00 KM Za obnovu i unaprijeđenje vakufske imovine, MIZ Trebinje
7888 Edhemović Alem i Azra 2017. 1.000,00 KM Za obnovu i unaprijeđenje vakufske imovine, MIZ Trebinje
7887 Pehlivanović Midhat i Aida 2017. 1.000,00 KM Za obnovu i unaprijeđenje vakufske imovine, MIZ Trebinje
7886 Fetahagić Salih 2017. 1.000,00 KM Za obnovu i unaprijeđenje vakufske imovine, MIZ Trebinje
7885 Sarić Azra 2017. 1.000,00 KM Za obnovu i unaprijeđenje vakufske imovine, MIZ Trebinje
7884 Malkić Orhan 2017. 1.000,00 KM Za obnovu i unaprijeđenje vakufske imovine, MIZ Trebinje
7883 Bećirović Nusreta 2017. 1.000,00 KM Za obnovu i unaprijeđenje vakufske imovine, MIZ Trebinje
7882 Zubčević Izeta 2017. 1.070,00 KM Za obnovu i unaprijeđenje vakufske imovine, MIZ Trebinje
7881 Bračković Husejn 2017. 1.000,00 KM Za obnovu i unaprijeđenje vakufske imovine, MIZ Trebinje
7880 Budalica Damir 2017. 1.000,00 KM Za obnovu i unaprijeđenje vakufske imovine, MIZ Trebinje
7879 Ćerimagić Hasiba 2017. 1.000,00 KM Za obnovu i unaprijeđenje vakufske imovine, MIZ Trebinje
7878 Hadžiahmetović Ćamil 2017. 1.000,00 KM Za obnovu i unaprijeđenje vakufske imovine, MIZ Trebinje
7877 Cengiz Balci 2017. 1.000,00 KM Za obnovu i unaprijeđenje vakufske imovine, MIZ Trebinje
7876 Galijatović Alija 2017. 1.000,00 KM Za obnovu i unaprijeđenje vakufske imovine, MIZ Trebinje
7875 Hodžić Ferid i Seniba 2017. 1.010,00 KM Za potrebe uređenja džamije u džematu Vrbovik, MIZ Breza
7874 Abdukić Osman i Fata 2017. 1.100,00 KM Za potrebe uređenja džamije u džematu Vrbovik, MIZ Breza
7873 Omanović Munib i Fatima 2017. 1.100,00 KM Za potrebe uređenja džamije u džematu Vrbovik, MIZ Breza