Uvakufljenja u novcu Uvakufljenja u nekretninama

Pregled uvakufljenja

Br. Ime i prezime Datum uvakufljenja Iznos Svrha
6357 Zečaj Emina 2017 3.000,00 KM Za izgradnju džamije u naselju Krivoglavci i naselju Donja Jošanica, MIZ Sarajevo
6356 "Hidro Line" Tešanj 2017 2.054,65 KM Za izgradnju abdesthane i mokrog čvora Dibekhana džamije, MIZ Tešanj
6355 "Inox Ajanović" 2017 5.600,00 KM Za izgradnju abdesthane i mokrog čvora Dibekhana džamije, MIZ Tešanj
6354 "Inox Ajanović" 2017 2.600,00 KM Za rekonstrukciju munare Dibekhana džamije, MIZ Tešanj
6353 Općina Tešanj 2017 4.000,00 KM Za rekonstrukciju krova Dibekhana džamije, MIZ Tešanj
6352 Saračević Hajra, Smajl i Amel 2017 38.000,00 KM Za izgradnju vanjske fontane - abdesthane Dibekhana džamije, MIZ Tešanj
6351 Bedak Hajrudin 2017 1.660,00 KM Za ogradu oko harema Dibekhana džamije, MIZ Tešanj
6350 Husibegović Fuad 2017 1.100,00 KM Za izgradnju abdesthane i mokrog čvora Dibekhana džamije, MIZ Tešanj
6349 Unkić Faruk 2017 1.000,00 KM Za rekonstrukciju munare Dibekhana džamije, MIZ Tešanj
6348 Kadušić Fahrudin 2017 1.300,00 KM Za rekonstrukciju krova Dibekhana džamije, MIZ Tešanj
6347 Prnjavorac Safet, Enes, Enisa, Senaid, Sena, Mirso i Suad pred dušu r. roditelja Saliha i Mine 2017 1.250,00 KM Za rekonstrukciju krova Dibekhana džamije, MIZ Tešanj
6346 Ibrahimović Nermin pred dušu r. majke Zuhre 2017 1.000,00 KM Za izgradnju abdesthane i mokrog čvora Dibekhana džamije, MIZ Tešanj
6345 Ćeman Aida pred dušu r. oca Halida 2017 1.000,00 KM Za izgradnju abdesthane i mokrog čvora Dibekhana džamije, MIZ Tešanj
6344 Hotić Jasmin pred dušu r. Hrnjić Derviše 2017 2.000,00 KM Za izvođenje građevinskih radova na džamiji u Jelahu, MIZ Tešanj
6343 Hotić Jasmin pred dušu r. Hrnjić Derviše 2017 3.000,00 KM Za izvođenje kaligrafskih radova na Čarši - džamiji u Tešnju, MIZ Tešanj
6342 Ćeman Kadira pred dušu r. supruga Asima 2017 1.000,00 KM Za opremanje prostora dječijeg obdaništa "Revda" u Tešnju, MIZ Tešanj
6341 Dubravas Muharem 2017 1.000,00 KM Za kupovinu zemljišta na ime proširenja mezarja "Ogrići", MIZ Tešanj
6340 Ibrišimović Hajrudin 2017 2.000,00 KM Za kupovinu zemljišta na ime proširenja mezarja "Ogrići", MIZ Tešanj
6339 "Zuteks" d.o.o. Rosulje, Jelah, vl. Subašić Senad 2017 1.226,22 KM Za opremanje prostora dječijeg obdaništa "Revda" u Tešnju, MIZ Tešanj
6338 Gadžo Mustafa 2017 5.000,00 KM Za izgradnju minareta uz mesdžid u Krčevini/Mionici I, MIZ Gradačac
6337 Hanić Ekrem 2017 5.000,00 KM Za izgradnju minareta uz mesdžid u Krčevini/Mionici I, MIZ Gradačac
6336 Privredno društvo "Balegem" d.o.o. Gradačac 2017 5.500,00 KM Za rekonstrukciju mesdžida u Krčevini/Mionici I, MIZ Gradačac
6335 Hanić Muharem 2017 3.000,00 KM Za rekonstrukciju mesdžida u Krčevini/Mionici I, MIZ Gradačac
6334 Mujić Safer 2017 3.000,00 KM Za rekonstrukciju mesdžida u Krčevini/Mionici I, MIZ Gradačac
6333 Mujić Alija 2017 2.100,00 KM Za rekonstrukciju mesdžida u Krčevini/Mionici I, MIZ Gradačac
6332 Mujić Mirsad 2017 2.000,00 KM Za rekonstrukciju mesdžida u Krčevini/Mionici I, MIZ Gradačac
6331 Osmić Osman 2017 5.000,00 KM Za rekonstrukciju mesdžida u Krčevini/Mionici I, MIZ Gradačac
6330 Mujić Kemal 2017 2.042,00 KM Za rekonstrukciju mesdžida u Krčevini/Mionici I, MIZ Gradačac
6329 Mujić Ekrem 2017 5.130,00 KM Za rekonstrukciju mesdžida u Krčevini/Mionici I, MIZ Gradačac
6328 Mujić Džemal 2017 2.000,00 KM Za rekonstrukciju mesdžida u Krčevini/Mionici I, MIZ Gradačac
6327 Kalabić Seid 2017 1.080,00 KM Za rekonstrukciju munare džamije u džematu Jablanica, MIZ Tešanj
6326 Plančić Fikret 2017 1.080,00 KM Za rekonstrukciju munare džamije u džematu Jablanica, MIZ Tešanj
6325 Torić Alija 2017 1.080,00 KM Za rekonstrukciju munare džamije u džematu Jablanica, MIZ Tešanj
6324 Lihić Hajrudin 2017 1.080,00 KM Za rekonstrukciju munare džamije u džematu Jablanica, MIZ Tešanj
6323 Bavrk Fadil 2017 1.080,00 KM Za rekonstrukciju munare džamije u džematu Jablanica, MIZ Tešanj
6322 Bavrk Zaim 2017 1.080,00 KM Za rekonstrukciju munare džamije u džematu Jablanica, MIZ Tešanj
6321 Bavrk Mehmedalija 2017 1.080,00 KM Za rekonstrukciju munare džamije u džematu Jablanica, MIZ Tešanj
6320 Hasanbašić Rabija 2017 1.080,00 KM Za rekonstrukciju munare džamije u džematu Jablanica, MIZ Tešanj
6319 Bavrk Amira 2017 1.080,00 KM Za rekonstrukciju munare džamije u džematu Jablanica, MIZ Tešanj
6318 Bavrk Zirafeta 2017 1.080,00 KM Za rekonstrukciju munare džamije u džematu Jablanica, MIZ Tešanj
6317 Bavrk Fatija 2017 1.080,00 KM Za rekonstrukciju munare džamije u džematu Jablanica, MIZ Tešanj
6316 Bavrk Fatima 2017 1.080,00 KM Za rekonstrukciju munare džamije u džematu Jablanica, MIZ Tešanj
6315 Bavrk Hana 2017 1.080,00 KM Za rekonstrukciju munare džamije u džematu Jablanica, MIZ Tešanj
6314 Imamović Izet pred duše r. roditelja Ibrahima i Umke 2017 4.000,00 KM Za potrebe džemata Poljice - Ugar, MIZ Puračić
6313 Brkić Mujo i Sadika 2017 1.000,00 KM Za potrebe sanacije džamije u Omazićima, MIZ Banovići
6312 Aljukić Mula 2017 1.000,00 € Za potrebe džamije i vakufske kuće u džematu Kamp - Lintfort, SR Njemačka
6311 Karajković Salih i Jasmina 2017 1.000,00 € Za potrebe džamije i vakufske kuće u džematu Kamp - Lintfort, SR Njemačka
6310 Mašić Jasmin i Sutka 2017 1.000,00 € Za potrebe džamije i vakufske kuće u džematu Kamp - Lintfort, SR Njemačka
6309 Karahmetović Hazim i Fatima 2017 1.900,00 € Za potrebe džamije i vakufske kuće u džematu Kamp - Lintfort, SR Njemačka
6308 AA Ambijent d.o.o. Tuzla, vl. Dropić Husejn 2016 5.000,00 KM U svrhu rekonstrukcije upravne zgrade Muftijstva tuzlanskog