Uvakufljenja u novcu Uvakufljenja u nekretninama

Pregled uvakufljenja

Br. Ime i prezime Datum uvakufljenja Iznos Svrha
8595 Turkiye Cumhuriyeti Diyanet Isleri Baskanligi 2018 135.000,00 KM Za izgradnju i opremanje Bijele džamije i njenog harema u džematu Kakanj II, MIZ Kakanj
8594 Zaimović Iso 2018 215.330,00 KM Za izgradnju i opremanje Bijele džamije i njenog harema u džematu Kakanj II, MIZ Kakanj
8593 Zaimović Sejad 2018 215.330,00 KM Za izgradnju i opremanje Bijele džamije i njenog harema u džematu Kakanj II, MIZ Kakanj
8592 Delibašić Mevludin 2018 215.330,00 KM Za izgradnju i opremanje Bijele džamije i njenog harema u džematu Kakanj II, MIZ Kakanj
8591 Džemat IKC Graz 2018 3.070,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8590 Džemat Villach 2018 3.627,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8589 Džemat Ebu Hanife Beč 2018 6.155,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8588 Džemat Nur Linz 2018 3.190,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8587 Džemat Bosna Beč 2018 3.000,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8586 Begić Naser i Jasmina 2018 3.000,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8585 Zukančić Rusmir i Mediha 2018 3.100,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8584 Salihović Šefik i Azra 2018 4.000,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8583 Salihović Mustafa i Begajeta 2018 3.000,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8582 Sabljaković Mehmed i Habiba 2018 3.300,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8581 Omanović Samir i Nedžija 2018 3.000,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8580 Muratović Admir i Ermina 2018 3.100,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8579 Karić Hasan, Nezir, Hava, Hasib, Lejla, Davud i Hamza 2018 3.520,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8578 Fajić Hamid i Lutvija 2018 3.100,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8577 Bećirović Jusuf i Zumra 2018 4.000,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8576 Bećirović Abdulah i Munira 2018 3.100,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8575 Ahmić Zajim, Nehalj, Amir, Amra, Asija i Merjem 2018 3.000,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8574 Musić Azem 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8573 Hrapić Rifa i sinovi 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8572 Općina Sanski Most 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8571 Porodica Dubica 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8570 Dubica Huse 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8569 Baltić Džemsudin i sinovi 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8568 Heljezović Dursum, Hava i sinovi 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8567 Imamović Islam i Raifa 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8566 Letić Mirsad sa familijom 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8565 Hrapić Rešida 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8564 Sinanović Ilijaz i djeca 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8563 Imamović Sejad i familija 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8562 Kvrgić Jasmin sa familijom 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8561 Dubica Isak sa familijom 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8560 Dubica Isak i Zekija sa familijom 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8559 Djeca Salešević Rifeta 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8558 Porodica Hodžić Zemke 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8557 Porodica Hodžić Hasiba 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8556 Dubica Enes, Salih, Zinet, Azemina i Enisa 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8555 Baltić Safet i Namka 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8554 Hodžić Zijad i Fatima 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8553 Mahić Tehvid i Besima 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8552 Salešević Mehmed i Muniba 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8551 Salešević Emsud i Tehvida 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8550 Dubica Fate, Hilmo i Enisa 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8549 Mahić Elvir i Mersiha 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8548 Hodžić Huse i Fatime 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8547 Kadirić Arif i Nesiha 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8546 Buljubašić Nail i Hata 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most