Dr. SENAID ZAJIMOVIĆ

Dr. Senaid Zajimović rođen je 20. marta 1969. godine u Matuzićima, općina Doboj Jug. Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu završio je 1988. godine. U toku školovanja u Medresi za devet mjeseci stekao je zvanje hafiz Kur’ana.

Arapski jezik učio je na univerzitetima Zejtuna u Tunisu i Kralj Saud u Rijadu. Visoko obrazovanje završio je 1997. godine na Šerijatskom fakultetu Jordanskog univerziteta (Odsjek islamsko pravo i metodologija islamskog prava).

Magistrirao je 2000. godine na istom univerzitetu, a tema rada je: Stav islamskog i međunarodnog prava prema upotrebi međunarodnih, državnih i privatnih voda za navodnjavanje i piće.

Doktorske studije okončao je 2014. godine na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. Naziv doktorske teze je: Bračni problemi i metod njihovog rješavanja s posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu.

Do sada je na našem jeziku objavio četiri autorska djela i osam prijevoda s arapskog jezika. Među najznačajnijim autorskim i prevedenima djelima su: Temeljne  istine  vjere, Odijevanje muslimanki – moda za sva vremena, Žena i islamski pogledi na život, Stvaranje i razvoj čovjeka u svjetlu medicine i Kur’ana, Podvale emancipacije, Odlike uspješnog daije, islamskog aktiviste, Spašena grupa u svjetlu Kur’ana i Sunneta...

Aktivno piše za domaće islamske časopise. Njegovi radovi tretiraju društvene, pravne, historijske, porodične i druge teme iz oblasti islama i društva. Do sada je objavio oko 70 radova na našem i deset na arapskom jeziku. Nekoliko radova publicirano je u referentnim naučnim časopisima u Kuvajtu, Maleziji, Turskoj i u Bosni i Hercegovini.

Uređivao je knjige drugih autora i napisao veliki broj recenzija. Posebno se ističu sljedeće knjige: Uvod u metodologiju islamskog prava autora dr. Sulejmana Topoljaka, Imam – ličnost – uloga – značaj autora Džemala Salihspahića, Više intencije Šerijata autora dr. Sulejmana Topoljaka, Odgoj djece u islamu autora Taha Ulvana, Poslanikove fetve autora Ibn Kajjima el-Dževzijje.

Dvije godine radio je kao imam na području Medžlisa IZ Tešanj. Po povratku sa studija u Bosnu i Hercegovinu 2001. godine, radio je na mjestu asistenta  na Islamskoj pedagoškoj akademiji u Zenici. U istom periodu u Zenici je vršio funkciju šefa ureda organizacije “Human Appeal”, koja se bavi pružanjem finansijske pomoći ugroženim kategorijama društva. U junu 2002. godine zaposlio se u Humanitarnoj organizaciji i edukativnom centru “Ibnul-Mubarek”, sa sjedištem u Tešnju, na mjestu direktora Centra. U periodu od 2003. do 2006. godine bio je profesor u Medresi “Osman-ef. Redžović” u Čajangradu kod Visokog na predmetima hadis, ahlak i konverzacija arapskog jezika. Godine 2006. imenovan je za pomoćnika direktora Medrese (upravnik učeničkog doma). Na toj funkciji ostao je do 2009. godine.

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ga je 2009. godine imenovao za direktora Vakufske direkcije.

Za vrijeme svog mandata u Medresi u Visokom vodio je akcije izgradnje objekata te škole, a u mandatu direktora Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini vodi aktivnosti na obnovi, adaptaciji i izgradnji velikog broja vjerskih i vakufskih objekata. Aktivno učestvuje i u realizaciji brojnih društveno korisnih programa.

Učesnik je u radu više konferencija, simpozija i stručnih seminara u zemlji i inostranstvu, kao i brojnih skupova o temi društvenih i ekonomskih problema u Bosni i Hercegovini.

Vrlo je aktivan u promoviranju porodice i porodičnih vrijednosti. U tom smislu učestvuje na konferencijama, drži predavanja i na razne druge načine daje svoj doprinos.