MAHMUT BEĆAR, PORTIR

OBRAZOVANJE: Rođen je 18.03.1966. godine u Bećarima, Općina Sokolac. Osnovnu školu završio je u Donjim Drapanićima , općina Sokolac. Srednju saobraćajnu školu završio je u Varešu.

RADNO ISKUSTVO: Po završetku rata ostaje u aktivnoj službi sve do 27.12.1997. godine. U Vakufskoj direkciji zaposlen od 20.02.1998. godine.