HUSO SALIHOVIĆ, PRAVNIK

OBRAZOVANJE: Rođen 26.04.1981. godine u Pervanima, općina Bratunac.  Osnovnu školu završio u Konjević Polju i Srebrenici. Srednju školu, gimnaziju, završio u Tuzli. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Sarajevu 2006. godine.

RADNO ISKUSTVO: Nakon povratka u rodno mjesto, u periodu od maja 2006 do avgusta 2007 godine radio je u Biznis Centru Srebrenica na mjestu pravnog savjetnika. U tom periodu aktivno je učestvovao i radio na projektima UNDP-a koji su imali za cilj ekonomsko jačanje srebreničke regije i pomoć procesu povratka. U avgustu 2007. godine zapošljava se u humanitarnoj organizaciji Dansko vijeće za izbjeglice sa kancelarijom u Srebrenici, gdje je bio zaposlen do jula 2009. godine. Obavljao je poziciju pravnog i ekonomskog savjetnika i implementirao projekte rekonstrukcije kuća povratnicima i ekonomska podrška povratnicima. Od januara do jula 2009. godine obavljao je funkciju šefa ureda Srebrenica za Dansko vijeće za izbjeglice. U septembru 2009. godine zapošljava se u Ekonomsko-Socijalnom vijeću Federacije BiH pri Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike na mjestu tehničkog savjetnika, gdje je bio zaposlen do aprila 2010. godine kada počinje da radi za Vakufsku direkciju na poziciji Referent za vakufe i investicije. Bio je učesnik brojnih seminara i studijskih putovanja Oženjen je i otac je jednog djeteta.