AMELA TRAKO-MAHMUTOVIĆ, PRAVNICA

OBRAZOVANJE
Osnovnu školu „Fatima Gunić“ i Srednju školu „Treća gimnazija“ završila je u Sarajevu.
Diplomirala i magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu sa magistarskom tezom: „Pojam apstraktnog građanstva i studija slučaja na primjeru Republike Turske“.
Položen Stručni upravni ispit 2014. godine – Ministarstvo pravde BiH.
Položen Pravosudni ispit 2017.godine - Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine.
Pored maternjeg bosanskog jezika, tečno govori engleski jezik, a vlada i turskim jezikom.

RADNO ISKUSTVO
U periodu od 2012-2016.godine radila je na poslovima Izvršnog i administrativnog asistenta i poslovima Izvršnog direktora društva u firmi SOMEL d.o.o. Sarajevo.
Od aprila 2017.godine zaposlena kao pravnica u Vakufskoj direkciji IZ u Bosni i Hercegovini.