AMEL MEŠIĆ, SEKRETAR

- Rođen 04.05.1977. godine u Doboju; - Osnovnu školu završio u Tešnju 1992. godine; - Godine 1994.završio I razred Gimnazije u Tešnju; - u ljeto 1994. godine vanredno položio I razred Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu koju nastavlja redovno pohađati u septembru 1994. godine i istu završava 1997. godine sa odličnim uspjehom te u skladu sa Statutom Medrese oslobođen polaganja maturskog ispita; - u novembru 1997. godine, putem Rijaseta IZ, odlazi na studije u Kairo gdje na Univerzitetu Al-Azhar upisuje Fakultet Usulud-din, Odsjek za akaid i filozofiju, koji završava u junu 2002. godine; - od septembra 2002. godine do februara 2003. godine honorarno obavljao poslove imama, hatiba i muallima u Sarač Alijinoj džamiji na Vrbanjuši u Sarajevu; - od 01. marta 2003. godine radi na mjestu sekretara Vakufske direkcije; - od decembra 2007. do novembra 2009. godine obavljao poslove vršioca dužnosti direktora Vakufske direkcije; - oženjen je i otac dvoje djece.