Upravni odbor

Upravni odbor Vakufske direkcije se imenuje odlukom Sabora IZ na mandatni period od četiri godine.

Upravni odbor

dr. Mustafa Hasani

dr. Mustafa Hasani

Predsjednik

Rođen 1967. godine u Sarajevu. Doktor islamskih nauka u oblasti Fikha. Profesor na Fakultetu Islamskih nauka u Sarajevu.

Hamed Efendić

Hamed Efendić

Član

Rođen 1954.godine u Potočarima, Općina Srebrenica. Profesor orjentalne filologije. Rukovodilac Ureda za društvenu brigu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

>Muhedin Garanović

Muhedin Garanović

Član

Sead Živalj

Sead Živalj

Član

Rođen 1960. godine u Sarajevu. Diplomirani inženjer građevine. Direktor BBI Real Estate.

Jusuf Zahiragić

Jusuf Zahiragić

Član

Rođen 1954. godine u Rogatici. Diplomirani pravnik. Pomoćnik direktora za pravnu oblast i direktor sektora za pravne poslove u Energoinvestu.

Huso Salihović

Huso Salihović

Član

Rođen 1981.godine u Bratuncu. Diplomirani pravnik. Pravnik Vakufske direkcije.

Asim Neimarlija

Asmir Neimarlija

Član

Rođen 22. augusta 1979. godine u Kaknju. Profesor arapskog jezika i književnosti. Rukovodilac odjela za projekte u Vakufskoj direkciji.Članovi UO u mandatnom periodu 2013 – 2017


dr. Mustafa Hasani

dr. Mustafa Hasani

Predsjednik

Rođen 1967. godine u Sarajevu. Doktor islamskih nauka u oblasti Fikha. Profesor na Fakultetu Islamskih nauka u Sarajevu.

Razim Čolić

Razim Čolić

Član

Muhamed Bilajac

Muhamed Bilajac

Član

Rrođen 1957. godine u Gradačcu. Diplomirani ekonomista. Direktor firme „Ammar“ d.o.o. u Gradačcu.

Jusuf Zahiragić

Jusuf Zahiragić

Član

Rođen 1954. godine u Rogatici. Diplomirani pravnik. Pomoćnik direktora za pravnu oblast i direktor sektora za pravne poslove u Energoinvestu.

Mensur Karadža

Mensur Karadža

Član

Rođen 1977. godine u Doribabi, Općina Jajce. Diplomirani pravnik. Rukovodilac pravne i administrativne službe Rijaseta IZ u BiH.

Amel Mešić

Amel Mešić

Član

Rođen 1977.godine u Doboju. Profesor islamske teologije. Sekretar Vakufske direkcije.

Huso Salihović

Huso Salihović

Član

Rođen 1981.godine u Bratuncu. Diplomirani pravnik. Pravnik Vakufske direkcije.


Članovi UO u mandatnom periodu april 2009 – april 2013


dr. Mustafa Hasani

dr. Mustafa Hasani

Predsjednik

Rođen 1967. godine u Sarajevu. Doktor islamskih nauka u oblasti Fikha. Profesor na Fakultetu Islamskih nauka u Sarajevu.

Muhamed Bilajac

Muhamed Bilajac

Član

Rrođen 1957. godine u Gradačcu. Diplomirani ekonomista. Direktor firme „Ammar“ d.o.o. u Gradačcu.

Mensur Karadža

Mensur Karadža

Član

Rođen 1977. godine u Doribabi, Općina Jajce. Diplomirani pravnik. Rukovodilac pravne i administrativne službe Rijaseta IZ u BiH.

mr. Senad Ćeman

mr. Senad Ćeman

Član

Rođen 1971. godine u Tešnju. Magistar šerijatskog prava. Profesor u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu.

mr. Hamid Indžić

mr. Hamid Indžić

Član

Rođen 1971. godine u Travniku. Magistar šerijatskog prava. Profesor u Elči Ibrahim-pašinoj medresi u Travniku.

Nezim Halilović

Nezim Halilović

Član

Rođen 1965. godine u Žepi, Općina Rogatica. Profesor arapskog jezika i književnosti. Rukovodilac Ureda za hadž Rijaseta IZ u BiH.