Saradnici

Saradnici Vakufske direkcije imaju zadatak da vode i ispunjavaju zadate ciljeve predviđene statutom i drugim aktima i planovima Vakufske direkcije.

Saradnici

Esad Alijević

Esad Alijević

Geometar

Rođen je 1963.godine u Sarajevu. Osnovno i srednje obrazovanje završio je u Sarajevu. Diplomirao 1990. godine na Građevinskom...