Ciljevi i zadaci

Jedan od osnovnih ciljeva i zadataka Vakufske direkcije je preduzimanje aktivnosti na zaštiti vakufske imovine na području cijele Bosne i Hercegovine i afirmacija vakufa kao trajnog dobra.

Ciljevi i zadaci