Započeli radovi na reonstrukciji Šarene džamije u Tuzli

Fotografije