Uručene vakufname i zahvalnice vakifima novog vakufa u Potočarima

Fotografije