Radovi na ponovnoj izgradnji Kizlaragine džamije se nesmetano odvijaju

Fotografije