Projekat Morića hana prezentiran komisiji Generalne direkcije vakufa R.Turske

Fotografije