Postavljan kamen temeljac za izgradnju Islamskog centra u Stipovićima – MIZ Zavidovići

Fotografije