Publikacije

Publikacije

Baština sjeveroistočne Bosne

Baština sjeveroistočne Bosne

Kontinuitet življenja od prahistorije pa do savremenog doba na prostoru Opštine Mrkonić Grad (Varcar Vakuf), zatim promjene društvenoekonomske strukture stanovništva i etničke promjene u zadnjih stotinu godina imaju svojevrsnu paradigmu u Starom Selu, mjestu koje je od sredine dvadesetog stoljeća pa naovamo doživjelo radikalnu transformaciju.

Moje putovanje sa Abdullahom u kuću zahvalnosti

Moje putovanje sa Abdullahom
u kuću zahvalnosti

Polazeći od toga da poseban povod ne isključuje općenitu korist, dijelim pojedinosti sa moga putovanja sa sinom Abdullahom u Kuću zahvalnosti, koju Uzvišeni Allah, jezikom svoga Poslanika

Vakufi sa područja općina Stari Grad i Centar Sarajevo

nekad i sad

U okviru manifestacije ”Dani vakufa u Bosni i Hercegovini“ koja je održana od 17. do 28. juna 2011. godine, Vakufska direkcija priredila je izložbu fotografija ”Vakufi sa područja općina Stari Grad i Centar Sarajevo - nekad i sad“.

Bosanske vakufname

bosanske-vakufname

U okviru manifestacije “Dani vakufa”, koju od 2011. godine organizira Vakufska direkcija Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, priređena je izložba pod nazivom “Vakufname iz Bosne 1463.-1878.”

Vakufi i fondacije

Upravljanje vakufima i BiH 1817.-2017.

Komparativna studija o pololaju vakuJa ifondacija u ierijatskom pravu i pozitiunim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini