Započeli radovi na rekonstrukciji Šarene džamije u Tuzli

Započeli radovi na rekonstrukciji Šarene džamije u Tuzli

Danas, 30.11.2018. godine započeli su radovi na rekonstrukciji Behram-begove (Šarene) džamije u Tuzli. Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH je na osnovu potpisanog Protokola sa Generalnom direkcijom vakufa Republike Turske obezbejdila finasijska sredstva za rekonstrukciju Behram-begove džamije u Tuzli. Uvođenjem izvođača radova u posao, danas su zvanično započeti radovi.

Projektom rekonstrukcije džamije predviđeni su radovi skidanja četvorovodnog krova iznad molitvenog prostora i izgradnja kupole u izvornom obliku, uklanjanje trijema izgrađenog 1960. godine i izgradnja trijema u njegovom izvornom obliku, obnova reljefne dekoracije na munari i fasadama džamije, preziđivanje gornjeg dijela munare, konstruktivna sanacija temelja i ojačavanje zidova džamije, izmještanje postojeće abdestane te manje intervencije na haremu džamije i vanjsko uređenje.

Na lokalitetu postojećeg objekta Šarene džamije u Tuzli nekada je bila izgrađena najstarija džamija u Donjoj Tuzli (prije 1533.godine) koja je na blagom uzvišenju zauzimala centralno mjesto u nekadašnjoj Atik mahali. Ova mahala nekada se zvala Džamijska mahala, a izgradnjom novih džamija nazivana je Mahalom Stare Časne džamije, Stara mahala i Gradska mahala. Džamije koje su izgrađene na ovom lokalitetu nazivane su: Časna, Atik, Gradska, Behram-begova i Šarena džamija. Svi ovi nazivi vezani su za historijske tokove ovog područja, a njen poslednji naziv nastao je od izgleda njene fasade, kada je na mjestu nekadašnje Stare džamije, 1888.godine izgađena nova džamija u pseudomaurskom maniru, koju je projektirao arhitekt Franc Mihanović. U svom izvornom obliku, džamija je imala drvenu kupolu iznad molitvenog prostora, koja je 1895. godine zamijenjena četvorovodnim krovom, a ulazni trijem koji je bio izveden u istom maniru, u obliku baldahina, srušen je 1960. godine i umjesto njega izvedena je nova konstrukcija sa osam zidanih stubova i trovodnim krovom. U vrijeme izgradnje novog trijema izvršena je i manja konstruktivna sanacija molitvenog prostora džamije, a uništen je i najveći dio reljefne fasadne dekoracije koja je karakterizirala ovaj objekat.

Rekonstrukcija Šarene džamije u Tuzli je još jedan u nizu projekata koje Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH realizira u partnerskom odnosu sa Generalnom direkcijom vakufa Republike Turske.


Fotografije