Vakufska direkcija u radnoj posjeti Medžlisu IZ Žepče

Vakufska direkcija u radnoj posjeti Medžlisu IZ Žepče

Direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović sa svojim saradnicima boravio je u radnoj posjeti Medžlisu IZ Žepče. Radna posjeta je organizirana u sklopu planskih aktivnosti Vakufske direkcije koji se odnose na radne posjete medžlisima.

Radna posjeta je organizirana u dva dijela. Prvi dio radne posjete organiziran je sa rukovodstvom medžlisa IZ Žepče. Predstavnici Vakufske direkcije su sa predstavnicima Medžlisa IZ Žepče razgovarali o stanju vakufske imovine sa osvrtom na perspektivu odnosno mogućnosti što boljeg ekonomskog iskorištavanja vakufske imovine i stavljanje iste u funkciju.

Medžlis IZ Žepče je u saradnji sa Vakufskom direkcijom do sada uradio dosta posla vezano za popis i evidenciju vakufske imovine. U narednom periodu će se uraditi evaluacija navedene evidencije kako bi se utvrdila egzaktnost svih podataka. Medžlis IZ Žepče prema podacima iz baze podataka vakufske imovine raspolaže sa preko 170 000 m2 vakufske imovine. Najveći dio vakufske imovine odnosi se na zemljišne parcele i isto je u najvećoj mjeri kultivisano.

U drugom dijelu organiziran je sastanak sa predsjednicima džematskih odbora i imamima sa područja Medžlisa IZ Žepče. Tom prilikom direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović prisutnim se obratio i ukazao na značaj vakufa kroz historiju i obavezu svih da se maksimalno zalažu kada je u pitanju zaštita i unapređenje vakufske imovine. Tom prilikom dogovoreni su i konkretni projekti koji se odnose na kultivisanje i stavljanje u funkciju vakufske imovine. Na navedenom sastanku sa predstavnicima džemata razgovaralo se i o normativnim aktima koja uređuju pitanje upravljanja i raspolaganja vakufskom imovinom.

Nakon održanih sastanaka predstavnici Medžlisa IZ Žepče su prezentirali određene projekte koje planiraju realizirati u narednom periodu. Vakufska direkcija će Medžlisu pružiti svu neophodnu pomoć i podršku u realizaciji navedenih projekata.


Fotografije