U Glamoču se gradi Malkoč begova džamija i poslovno-edukativni centar

U Glamoču se gradi Malkoč begova džamija i poslovno-edukativni centar

U četvrtak, 24.08.2017. godine u posjeti Medžlisu islamske zajednice Glamoč boravila je delegacija Vakufske direkcije, direktor dr. Senajid Zajimović, pravnik Huso Salihović i koordinator Asmir Neimarlija.

U prostorijama Medžlisa IZ Glamoč delegaciju Vakufske direkcije primio je predsjednik Medžlisa, Arif Kovačević, glavni imam Muhamed ef. Dragolovčanin i predsjednik BZK "Preporod" Amel Saltaga.

Predmet sastanka bilo je razmatranje aktualnih predmeta i pitanja vezanih za vakufsku imovinu u Glamoču, a koja se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za određenu vakufsku imovinu, izdavanja u zakup vakufske imovine, ažuriranje stanja vakufskih nekretnina i dr.

Jedna od tema sastanka bila je i ponovna izgrandja džamije Malkoč - bega u selu Malkočevci. Naime, Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH je putem svojih partnera u potpunosti obezbjedila finansijska sredstva za ponovnu izgradnju Malkoč - begove džamije. Na sastanku je upriličeno potpisivanje Sporazuma o realizaciji ovog izuzetno vrijednog projekta i dogovoreni su konkretni koraci i dinamika završetka projekta.

Na sastanku se razgovaralo i o ostalim aktivnostima koje Vakufska direkcija i Medžlis IZ Glamoč provode na zaštiti i unapređenju vakufske imovine na području ovog medžlisa, a poseban akcenat dat je na završetak projekta identifikacije i uknjižbe vakufske imovine gdje su dogovoreni konkretni koraci koje će Vakufska direkcija i Medžlis IZ Glamoč poduzeti u cilju uknjižbe vakufske imovine i identifikacije same imovine na terenu.

Nakon završenog sastanka organizirana je posjeta nekoliko vakufskih lokacija među kojima je i lokalitet džamije Malkoč - bega u selu Malkočevci čija izgradnja je u toku. Zatim je upriličena posjeta lokalitetu u centralnoj gradskoj sredini gdje je ozvaničen početak radova na izgradnji poslovno-edukativnog centra Medžlisa u kojem će biti smješteni prostori za različite namjene od stambenog, poslovnog, kulturnog i obrazovnog do sportskog i rekreativnog sadržaja.

Ovom prilikom Vakufska direkcija želi pohvaliti aktivnosti koje Medžlis IZ Glamoč preduzima na zaštiti, obnovi i unaprjeđenju vakufske imovine, posebno na realizaciji vakufskih projekata koji imaju za cilj ekonomsko jačanje vakufa u Glamoču, a samim time Islamske zajednice i Bošnjaka.


Anketa

  • Prema šeriatskom zakonu volja vakifa je: