Stručni radovi

Vakuf u savremenom dobu

Vakuf u savremenom dobu

Vakuf je, po mojoj definiciji, trajno zavještanje imovine ili njenog prihoda za posebno specificirane korisnike ili namjene, radi postizanja Allahovog, dž.š, zadovoljstva. Ova...