Stručni radovi

Institucija vakufa u šerijatskom pravu

Institucija vakufa u šerijatskom pravu

Institucija vakufa imala je i još uvijek ima značajnu ulogu u razvoju islamskih društava i zajednica, posebno onih njihovih sektora koji su tradicionalno bivali prepuštani civilnom...

Pravno utemeljenje vakufa u Bosni i Hercegovini

Pravno utemeljenje vakufa u Bosni i Hercegovini

Nastanak vakufa u BiH usko je povezan sa Turskim osvajanjem Bosne i Hercegovine o čemu će više govora biti kasnije, pa je sasvim razumljivo da prvi zakonski propisi potječu iz doba...

Vakuf u svjetlu islamskih propisa

Vakuf u svjetlu islamskih propisa

Gotovo sva kur'anska ajeta pravne naravi objavljena su u Medini. Ovakvih ajeta ima relativno malo, jer se, prije svega, želio učvrstiti moral, raonoteizam, eshatologija i istinitost...

Vakufi i reprivatizacija

Vakufi i reprivatizacija

U toku procesa transformacije vlasničkih odnosa u jugoslovenskom društvu, što je neophodni uslov za prelazak na tržišno privređivanje, aktuelizirano je pitanje reprivatizacije...

Vakufi Livna

Vakufi Livna

Dragi prijatelji, Čini mi posebno zadovoljsto da vas danas, 21. juna 2011. odnosno /19. redžepa 1432. hidžretske godine/ mogu poselamiti i zaželiti vam dobrodolicu u naš grad Hlivno,...