Senaid Zajimović: Vakufi su primjer kako se krše prava Bošnjaka i IZ

Senaid Zajimović: Vakufi su primjer kako se krše prava Bošnjaka i IZ

Vlasti u BiH se gore odnose prema vakufima nego što je to činila Austro-Ugarska monarhija, pa čak i u nekim stvarima gore nego komunistički sistem koji je otimao tu imovinu, izjavio je u intervjuu "Dnevnom avazu" Senaid Zajimović, direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH. - Vakufi su najbolji pokazatelj kako se aktuelne vlasti odnose prema pravima Bošnjaka i njihovoj IZ.

Vlasti u BiH se gore odnose prema vakufima nego što je to činila Austro-Ugarska monarhija, pa čak i u nekim stvarima gore nego komunistički sistem koji je otimao tu imovinu, izjavio je u intervjuu "Dnevnom avazu" Senaid Zajimović, direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH.

- Vakufi su najbolji pokazatelj kako se aktuelne vlasti odnose prema pravima Bošnjama i njihove Islamske zajednice. Nije to jedini slučaj gdje se ta temeljna prava krše - naglašava Zajimović.

Politička propaganda

Novoimenovani direktor Vakufske direkcije u otvorenom intervuju progovorio je i o zaboravljenom pitanju restitucije, borbi za vraćanje imovine vlasnicima te činjenici da su, kako kaže, aktuelne vlasti zauzele poziciju na valovima obećanja koja nisu ispunili.

Gospodine Zajimoviću, šta se dešava s procesom restitucije, imajući u vidu da je bilo mnogo prijedloga, ali da taj proces nikada stvarno i na osnovu zakonu nije započet?

- O restituciji se jedno vrijeme često govorilo u medijima. Naši političari su koristili restituciju i imovinu vjerskih zajednica u političke svrhe. To im je bio dio političke propagande i promocije u kampanjama, i jedan od najjačih aduta da uzmu glasove. Međutim, ne samo Bošnjaci, nego i Srbi i Hrvati,pokušavali su na osnovu toga dobivati, i dobivali su, glasove. Optuživali su komuniste da su otimači i uzurpatori. Obećavali su, pogotovo Bošnjacima, da će dobiti naturalnu restituciju, odnosno imovinu koja je oduzeta u vrijeme i prije komunizma.

Međutim, od tada do danas ništa se nije desilo. Zakon nikada nije izglasan, iako se govorilo o njemu. Istovremeno, Republika Srpska je donijela svoj zakon o restituciji koji je visoki predstavnik stavio van snage. Ali, pravne posljedice tog zakona su ostale. Ono što je po njemu vraćeno je ostalo. Pravoslavna crkva je vratila ne 100, nego 120 posto imovine. Katolična crkva je, također, u općinama gdje su Hrvati većina, vratila imovinu. Samo se imovina na područjima gdje su Bošnjaci većina ne vraća.

Da li to znači da je u RS vraćena imovina samo Pravoslavne crkve?

- Uglavnom. Nama je vraćeno vrlo malo imovine. Nešto zanemarljivo. Čak, imamo problem imovine koja je pripadala IZ, a sada se privatizira. Takve slučajeve imamo u Trebinju, Bijeljini, Banjoj Luci i Brčkom, gdje vodimo sporove na sudovima. Zahvaljujući nepostojanju zakona o restituciji najviše trpe Bošnjaci. U isto vrijeme, zakon dozvoljava načelnicima općina i općinskim vijećnicima da izdaju privremena rješenja i da vrate vakufsku imovinu na korištenje vlasnicima, Islamskoj zajednici, do donošenja zakona o restituciji. Većina ni to ne želi uraditi, iako imamo izuzetke, recimo, u Mostaru, Tešnju, Zenici i u nekim sarajevskim općinama. Bojim se i da će sada isti ljudi i na ovim izborima zloupotrebljavati restituciju u političke svrhe, a na kraju nećemo dobiti ništa. Ta imovina iz godine u godinu propada, država ne ulaže u održavanje, a ne da državnoj imovini.

Imate li Vi osnova izjednačavati privatnu imovinu i imovinu vakufa, mogu li one biti jednake pred zakonom?

- Privatno vlasništvo je u svim državama na svijetu sveto. U tom kontekstu je i uređen član 1. protokola broj 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kojim je utvrđeno da svako ima pravo na vlasništvo i da se ono ne može ograničiti osim u iznimnim slučajevima kada država mora kao naknadu utvrditi pravično obeštećenje. To je neotuđivo pravo svakog čovjeka da ima imovinu i svako po povrijedi tu imovinu slijedi mu zakonska sankcija.
Kada je riječ o vakufima, oni imaju i veći značaj, jer je to privatna imovina koja je pretvorena u korist zajednice. Da se, Bog da, u BiH ta imovina tretira makar i kao privatna imovina. Vakufska imovina je sveta i nije mi jasno kako ljudi tome mogu tako olako pristupati.

Smatrate li Vi da ta situacija za vakufima simbolički oslikava ukupnu situaciju u kojoj se Bošnjaci i Islamska zajednica nalaze, odnosno u koju su dovedeni?

- Bez ikakve sumnje se situacija s vakufima može dovesti u kontekst gaženja i kršenja ljudskih prava u BiH. To je samo jedno od prava koje je ugroženo Islamskoj zajednici. To ima veze i s medijskim oduzimanjem prava muslimanima da vjeruju u ono što žele i to manifestiraju. Elementarna prava se putem nekih medija osporavaju. U vremenu kada bi to trebalo biti zagarantirano Bošnjaci nemaju ta prava ili ih nemaju u onoj mjeri u kojoj imaju drugi narodi i konfesije. Da se Islamskoj zajednici i vakufima vrati ono što im pripada, IZ mogla bi mnogo više pomagati široj zajednici.

Jeste li pokušali razgovarati s predstavnicima aktuelnih vlasti, i tražiti da počnu rješavati ovo pitanje?

- Da. Pokrenuli smo intenzivne kontakte, no nismo naišli na neophodnu podršku. Ima tu ljudi koji nam kažu da zakon o restituciji nikada neće biti usvojen, jer je to, kako kažu, nerealno, te da bi država ostala bez imovine. Oni tako prebacuju odgovornost na državu, a ne na one koji su doveli državu u ovakvu situaciju. Ako je zgrada Predsjedništva BiH napravljena na vakufskom zemljištu, oni su to mogli na vrijeme regulirati - potpisati ugovor sa IZ, kao što je to, recimo, uradila Austro-Ugarska.

Taj ugovor koji je Austro-Ugarska potpisala za korištenje te zemlje 99 godina je istekao, niko se nije od ovih vlasti sjetio da to i pokuša produžiti. Austro-Ugarska je više poštovala vakufe nego sadašnje bh. vlasti. Čak je i komunistički sistem u određenoj mjeri poštovao vakufe. Iako ih je oduzeo, svojim zakonskim propisima onemogućio je njihovu privatizaciju, što nije slučaj sa ovim sistemom. To je vrlo važno. Jesu li oni pretpostavili da će doći vrijeme da ih treba vratiti, ali su računali na neki način na izvorne vlasti. Sada dolazimo u fazu da u ovom sistemu se i u gruntu mijenja ime vlasnika. Uzrupiraju se vakufi gore nego u vrijeme komunista. Nisam pesimist, ja ću se boriti da to opet dođe na dnevni red, ali se bojim da će drugi vratiti imovinu mimo usvajanja zakona, a da će Bošnjaci odustati po principu "ko je jami jamio".

Nezahvalne vlasti

Ko uopće može primorati državu i vlasti da pokrenu restituciju?

- Vatikan je sklopio ugovor s državom u kojem stoji da država ima 10 godina da donese zakon o restituciji i da vrati imovinu Katoličkoj crkvi. Država se obavezala međunarodnim sporazumom, a taj rok će brzo isteći. Mi, koliko vidimo, nemamo pravo ni da pitamo šta je s vakufskom imovinom. Bošnjački parlamentarci nisu zainteresirani, a mi smo primorani da idemo od općine do općine i molimo da se vrati oduzeto pravo.

Bojite li se da će i na ovu Vašu reakciju doći kritike zbog toga što uopće govorite otvoreno o ovom problemu i kršenju prava Bošnjaka i Islamske zajednice?

- Nama se na svemu prigovara. Prošlo je 20 godina koliko se govori o restituciji. Ove vlasti, zahvaljujući Bošnjacima, sve to vrijeme su na vlasti, zašto se ne brinu za interes zajednice i ljudi koji su za njih glasali?

Čovjek uvakufio 40 dunuma zemlje, kuću, okućnicu, plantažu voća

Ima li sada slučajeva uvakufljenja i šta se dešava s tom imovinom?

- Mi promoviramo nova uvakufljenja i imamo takvih slučajeva gdje ljudi žele i daju svoju imovinu da bude od koristi zajednici. To nikada nije prestalo. Bošnjaci su ljudi koji imaju osjećaj za opće dobro i korist. Kada neki Bošnjak ocijeni da će njegova nekretnina koristiti ljudima, on to uvakufi Islamskoj zajednici i Vakufskoj direkciji, koja se brine da se volja vakifa poštuje i provodi, a da se ta imovina koristi u propisane svrhe. Samo u 2009. godini izvršeno je konstituiranje 39 novih vakufa u BiH na području 14 medžlisa, od čega je uvakufljeno 62.732 kvadratnih metara zemljišnih parcela, te jedan dvosoban stan u Sarajevu.

Prije samo nekoliko dana imali smo čovjeka u džematu Opličići kod Čapljine koji je uvakufio svu svoju nepokretnu imovinu Vakufskoj direkciji, a u korist i za potrebe Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Radi se o 40 dunuma zemlje, kući, okućnici, plantažama voća, veoma vrijedna imovina. Više od 250 tona voća se na toj zemlji proizvede godišnje. Mi tu planirano zaposliti ljude koji će to održavati, proizvoditi, a korist će imati obrazovanje i FIN. Hoćemo li dozvoliti da nam opet dođe neki sistem koji će nam i to oduzeti, kao što se to dogodilo ranije?

Kako se koristi novac koji se dobiva od vakufa?

- Zavisno od vakufname. Ako je vakif odredio način, obaveza je Vakufske direkcije da to provodi kako je rečeno i upisano. Ima slučajeva gdje to vakif nije odredio kako koristiti imovinu i to radi Islamska zajednica i Vakufska direkcija. U posljednje vrijeme mi smo fokusirani da korist od toga usmjerimo povratnicima i povratničkim džematima u RS pomažući održivi povratak.