Savjetovanje sa predstavnicima medžlisa

Savjetovanje sa predstavnicima medžlisa

Vakufska direkcija u sklopu svojih planiranih aktivnosti u toku kalendarske godine u saradnji sa muftijstvima organizira jednodnevno savjetovanje-edukaciju sa predstavnicima medžlisa. U tom kontekstu u prethodnih nekoliko dana organizirano je savjetovanje na području bihaćkog, banjalučkog, goraždanskog i tuzlanskog muftijstva.

Teme koje se tretiraju u toku savjetovanja se odnose na aktualna pitanja iz oblasti upravljanja, zaštite i unapređenja vakufske imovine.

Teme koje se tretiraju u toku savjetovanja se odnose na aktualna pitanja iz oblasti upravljanja, zaštite i unapređenja vakufske imovine.

U tom kontekstu ove godine na savjetovanju se obrađuju dvije teme i to:

  • Informacioni sistem vakufske imovine, status projekta, kontrola sa osvrtom na način korištenja istog od strane medžlisa
  • Vakuf u tranzicijskom periodu, promjene, usaglašavanja i formiranja zemljišne dokumentacije

Uvodna izlaganja o ovim temama imali su: dr. Senaid Zaimović, direktor Vakufske direkcije i Huso Salihović, pravnik Vakufske direkcije.

Savjetovanju su prisustvovali glavni imami, predsjednici i sekretari medžlisa. Vakufska direkcija već nekoliko godina realizira projekat informacionog sistema vakufske imovine koji za cilj ima popis i evidenciju vakufske imovine. Kroz prezentaciju dr. Senaid Zajimović, direktor Vakufske direkcije je ukazao na dosadašnje rezultate ovog projekta sa prezentacijom podataka za svako muftijstvo i svaki medžlis. Ovaj historijski projekat već pokazuje svoje rezultate na način da se na jednom mjestu mogu naći sve potrebne informacije o vakufima u BiH. Do sada u bazu podataka je unešeno preko 40 miliona m ² vakufske imovine, skenirano i trajno pohranjeno preko 50 000 dokumenata koji se odnose na vlasništvo i posjed vakufske imovine. Sada je neophodno izvršiti provjeru unešenih podataka i eventualno dopuniti sa podacima koji nisu unešeni. Ovaj dio monitoringa će vršiti predstavnici medžlisa zajedno sa odgovornim ljudima u Vakufskoj direkciji.

U drugom dijelu savjetovanja, Huso Salihović, pravnik Vakufske direkcije je govorio o statusu vakufske imovine sa aspekta harmonizacije podataka odnosno usklađenosti upisa vakufa u zemljišnim knjigama. Osim navedenog kroz konkretne prijedloge utvrđeni su koraci koji se moraju poduzeti u postupcima usaglašavanja i zaštite vakufske imovine sa posebnim osvrtom na područje Republike Srpske.

Vakufska direkcija će do kraja godine nastaviti sa ovim aktivnostima i u ostalim muftijstvima.


Fotografije

Anketa

  • Prema šeriatskom zakonu volja vakifa je: