Sastanak gradonačelnika Grada Tuzle i direktora Vakufske direkcije

Sastanak gradonačelnika Grada Tuzle i direktora Vakufske direkcije

Direktor Vakufske direkcije, dr. Senaid Zajimović, sastao se sa gradonačelnikom Grada Tuzla g-dinom Jasminom Imamovićem. Tema sastanka bila je zaštita vakufske imovine koja je nacionalizirana u proteklom društveno političkom sistemu, tačnije zaštita Vakufa Gazi Turalibega. Naime Odlukom agrarne komisije iz 1946. godine od Vakufa Gazi Turalibega oduzeta je vakufska imovina označena kao k.č. 1210/1 u površini od 33180 m2. Predmetna nekretnina je historijski cijepana više puta. Trenutno se za istu vodi određeni sudski postupak u koji su uključeni Vakufska direkcija, ali i Grad Tuzla

Obzirom na specifičnost predmeta i dosadašnju dobru saradnju između Grada Tuzle i organa i ustanova Islamske zajednice u BiH, na sastanku se razgovaralo o eventualnom iznalaženja najadekvatnijeg rješenja za zaštitu ove imovine. U tom kontekstu dogovoreni su sljedeći koraci u smislu detaljnije analize predmeta, te održavanje ponovnog sastanka kako bi se na istom eventualno došlo do rješenja kojim bi bili zadovoljne sve strane.


Anketa

  • Prema šeriatskom zakonu volja vakifa je: