Sa svakim kamenim blokom vraćenim na njegovo mjesto vraća se i dio duše Čajniča

Sa svakim kamenim blokom vraćenim na njegovo mjesto vraća se i dio duše Čajniča

Prvi kameni blokovi ponovo se ugrađuju u zidove džamije Sinan-bega Boljanića u centru Čajniča. Na mjestu gdje je srušena pronađen je dio kamenih blokova, koji su u džamiju ugrađeni davne 1570. godine.

Kamen koji nedostaje stigao je iz Bileće, a za njegovu pripremu zadužen je tešanjski klesar Husein Bešo, koji je u proteklih 15-tak godina gradio kamene objekte u Hvaru, Puli, Zadru, Neumu, Mostaru, a radio je i na fočanskoj Aladži.

- Teže je mnogo nego u Foči, jer ovaj bilećki je mnogo tvrđi kamen od onog iz majdana koji se koristi za izgradnju Aladže – kaže Husein.

I sama informacija da su u toku radovi na obnovi džamije u centru grada puno znači brojnim Čajničanima širom svijeta, koji su rušenjem ove džamije ostali i bez dijela svoje duše, ističe Refik ef. Grabus, glavni imam MIZ Čajniče.

- Na prostoru na kojem se nalazila džamija bilo je smetljište, parking i uz volju dobrih ljudi tom prostoru vraćamo prvobitni smisao. Tokom zime, zbog velikih hladnoća, radnici nisu mogli raditi, ali s ljepšim vremenom gradnja je počela i već se zidaju zidovi. S obzirom da je oko ove džamije svojevremeno nastajala i čaršija duša Čajniča vezana je za nju i zbog toga je toliko važno da se njena obnova završi u najbržem mogućem roku – ističe Grabus.

Radovi teku bez problema i uz odobravanje stanovnika svih nacionalnosti.

- Svima je u interesu da se obnove vjerski objekti koji služe ljudima koji su odani vjeri, ali i onima koji to nisu, jer svaki grad je ljepši kad se objekat ponovo izgradi. Prvo smo priključili vodu ljudima, a za sve što treba ljudi stoje na usluzi, kako preduzeća u Čajniču, tako i pojedinci – kaže Blagoje Šarac, vršilac nadzora na rekonstrukciji.

Džamija Sinanbega Boljanića minirana je 1992 godine. Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH 2004. godine proglašena je nacionalnim spomenikom. 20. maja 2015. godine Vakufska direkcije BiH i Generalna direkcije vakufa Turske potpisali su protokol o njenoj obnovi, a kamen temeljac položen je 17. jula prošle godine. Završetak radova, koji će koštati oko 4 miliona maraka, planiran je do jula 2019. godine.

Sinan-beg Boljanić je bio sandžak-beg bosanskog i hercegovačkog ejaleta i najveći dobročinitelj u historiji Čajniča. Uz džamiju, tekiju, karavan saraj i musafirhanu koje je izgradio, kasnije je nastala Sinan-pašina mahala. Izgradio je i 22 dućana, dvije radionice za štavljenje kože, dva mlina na Janjini, te mostove, mesdžide, karavan saraje, hamame od Čajniča do Nevesinja i Priboja. Umro je 1582. godine i ukopan u turbetu kraj svoje džamije. Obnova džamije koju je gradio najvrijedniji je poslijeratni projekat u ovom gradu.


Anketa

  • Prema šeriatskom zakonu volja vakifa je: