Rekonstrukcija Šarene džamije u Tuzli

Rekonstrukcija Šarene džamije u Tuzli

Radovi na rekonstrukciji Behram-begove (Šarene) džamije u Tuzli se izvode u skladu sa utvrđenom dinamikom. Ovih dana su intezivirani radovi na sanaciji temelja džamije i ojačavanju istih. Izvode se pripremni radovi na rekonstrukciji sofa odnosno trijema džamije.

Trenutno se najveći dio radova obavlja vezano za statički dio projekta i jačanje temelja. Nakon što temelji džamije budu ojačani pristupit će se rekonstrukciji ostalog dijela džamije u skladu sa projektnom dokumentacijom. Izvođenje građevinsko zanatskih radova na rekonstrukciji Šarene džamije izvodi firma Građevinar Fajić d.o.o. Mostar, dok nadzor nad rekonstruckijom vrši Ambijent d.o.o. Tuzla.

Projekat rekonstrukcije Šarene džamije je projekat koji se realizira u partnerskom odnosu između Generalne direkcije vakufa Republike Turske i Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH. Ovaj projekat je jedan u nizu projekata koji se realiziraju širom BiH. Ovaj projekat, kao i ostali projekti koji se realiziraju rezultat je dugogodišnje uspješne saradnje između Generalne direkcije vakufa Republike Turske i Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH.


Fotografije