Realizacija vakufskih projekata na području Medžlisa IZ Banja Luka

Realizacija vakufskih projekata na području Medžlisa IZ Banja Luka

Dana 20.02.2019. godine direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović posjetio je Medžlis IZ Banja Luku. U pratnji direktora bili su sekretar Vakufske direkcije Amel Mešić i pravnik Huso Salihović. Tom prilikom održan je radni sastanak sa predstavnicima Medžlisa IZ Banja Luka na čelu sa predsjednikom IO Medžlisa Kasimom Mujičićem. Sastanku je prisustvovao Nermin Mujkanović, predstavnik Muftijstva banjalučkog.

Predmet sastanka bio je razmatranje aktualnih predmeta i pitanja vezanih za vakufsku imovinu u Banjoj Luci, a koja se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za određenu vakufsku imovinu, rješavanje pitanja uzurpacije, izdavanja u zakup vakufske imovine i dr.

Na sastanku je razgovarano i o obnovi i unaprjeđenju vakufske imovine u Banjoj Luci, kao što su projekat ponovne izgradnje Arnaudije džamije i projekat kultivisanja vakufskih parcela, a nakon sastanka posjećeni su predmetni lokaliteti.

Tokom posjete Komisija Vakufske direkcije za provođenje postupaka zamjena i transformacija vakufske imovine, sačinjena od predstavnika Direkcije, Muftijstva i Medžlisa, izašla je na lice mjesta po pitanju dva zahtjeva za transformaciju vakufskih parcela kojom prilikom je ocijenila opravdanost predmetnih zahtjeva. Direktor Vakufske direkcije je posjetu Banjoj Luci iskoristio i za posjetu novoimenovanom muftiji banjalučkom mr. Nusretu Avdibegoviću kojom prilikom je razgovarano o načinima međusobne saradnje za unaprijeđenje vakufske imovine.


Fotografije