Radna posjeta predstavnika Generalne direkcije vakufa Republike Turske

Radna posjeta predstavnika Generalne direkcije vakufa Republike Turske

Predstavnici Generalne direkcije vakufa Republike Turske ovih dana borave u radnoj posjeti Vakufskoj direkciji Islamske zajednice u BiH u cilju uvida u tok realizacije aktuelnih projekata kao što su ponovna izgradnja Aladže džamije u Foči, rekonstrukcija Derviš-hanumine medrese u Gradišci, ponovna izgradnja Sinan-begove džamije u Čajniču, izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Baščaršijske džamije, izgradnja studentskog doma Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, izgradnja vakufske stambeno poslovne zgrade u Sarajevu, ponovna izgradnja Arnaudije džamije u Banja Luci, te izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Šarene džamije u Travniku.

U tom kontekstu 16.11.2016. godine održan je i radni sastanak u prostorijama Vakufske direkcije.

Predstavnici Generalne direkcije za vakufe Republike Turske izrazili su zadovoljstvo realizacijom projekata, te istakli da će početkom naredne godine biti započeta rekonstrukcija veoma važnih objekata kao što je Arnaudija džamija, Baščaršijska i Šarena džamija. Istaknuta je važnost obavljanja svih pripremnih radnji. U tom kontekstu predstavnici Vakufske direkcije su predstavnike Generalne direkcije za vakufe Republike Turske informirali o statusu svakog od projekta.

Istog dana upriličena je i prezentacija urađenog projekta rekonstrukcije Šarene džamije u Travniku. U toku prezentacije istaknuto je da će ovo biti jedna od najkompleksnijih rekonstrukcija džamije u BiH i da je projekat urađen u skladu sa zahtjevima, zakonskim propisima i preporukama zavoda za zaštitu spomenika Federacije BiH. Prezentaciji je prisustvovao i prof. dr. Amir Pašić, predsjednik Komisije za nacionalne spomenike BiH.


Anketa

  • Prema šeriatskom zakonu volja vakifa je: