Radna posjeta MIZ-e Goražde

Radna posjeta MIZ-e Goražde

Direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović sa svojim saradnicima boravio je u radnoj posjeti Medžlisu IZ Goražde.

Cilj radne posjete jeste sagledavanje stanja vakufske imovine sa posebnim osvrtom na iskorištenost vakufske imovine. U tom kontekstu u prvom dijelu radne posjete održan je sastanak sa glavnim imamom Rasimom ef. Džafić i sekretarom Medžlisa IZ Goražde.

Predstavnici Medžlisa IZ Goražde informirali su predstavnike Vakufske direkcije o stanju vakufske imovine. Poseban akcenat je dat na popis vakufske imovine, jednoobraznost uknjižbe vakufske imovine i jednoobraznost u načinu upravljanja vakufskom imovinom. Medžlis IZ Goražde jedan je od aktivnijih medžlisa koji je u saradnji sa Vakufskom direkcijom na vrijeme završio popis vakufske imovine kao i identifikaciju te vakufske imovine. U saradnji sa Vakufskom direkcijom nastoji što više vakufske imovine staviti u funkciju.

Drugi dio radnog sastanka održan je sa imamima i mutevelijama gdje je direktor Vakufske direkcije govorio o ulozi i značaju vakufa kako kroz historiju tako i danas, kao i o važnosti o brizi za vakufsku imovinu naročito sa aspekta zaštite i kultivacije. Pravnik je u svom obraćanju ukazao na normativna akta koja uređuju pitanje upravljanja vakufskom imovinom te važnost poštivanja istih.

Nakon obraćanja direktora i pravnika, imami i mutevelije su kroz konkretna pitanja tražili uputu o pojedinim predmetima odnosno instrukcije o načinu postupanja prilikom upravljanja i raspolaganja vakufskom imovinom.


Anketa

  • Ko je dao da se izgradi Arslanagića most u Trebinju?