Pripreme za svečano otvaranje vakufskog administrativnog centra MIZ Vitez

Pripreme za svečano otvaranje vakufskog administrativnog centra MIZ Vitez

Dana 21.03.2018. godine u prostorijama Vakufske direkcije potpisan je Sporazum o realizaciji vakufskih finansijskih sredstava za dovršetak vakufskog administrativnog centra Medžlisa IZ Vitez. Sporazum su potpisali direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović i predsjednik IO Medžlisa IZ Vitez Asim Begović.

Naime, Vakufska direkcija je putem donatora, odnosno vakifa iz Kuvajta obezbjedila preostala finansijska sredstva koja su neophodna za završetak vakufskog administrativnog centra Medžlisa IZ Vitez u Vitezu. Na ovaj način Vakufska direkcija je dala svoj doprinos u završetku veoma važnog projekta za Medžlis IZ Vitez koji se implementira već duži niz godina. Implementacijom ovog projekta Medžlis IZ Vitez i cijela Islamska zajednica će biti bogatija za još jedan vrijedan vakufski objekat koji će doprinijeti boljoj organizaciji i radu Medžlisa IZ Vitez. Objekat će pored svog administrativnog dijela za potrebe organizacije i rada Medžlisa imati i dio koji će služiti za organiziranje i rad vjerskog, obrazovnog, kulturnog i ekonomskog života Bošnjaka u ovom gradu. Potpisivanju sporazuma prisustvovao je i sekretar Medžlisa IZ Vitez Mirnes Alihodža.

Tokom sastanka razgovarano je i o pripremama za svečano otvaranje vakufskog administrativnog centra Medžlisa IZ Vitez, koje će biti održano u sklopu ovogodišnje manifestacije „Dani vakufa u BiH“.

Asim Begović se zahvalio Vakufskoj direkciji koja je putem vakufskog Fonda za izgradnju novih, rekonstrukciju i adaptaciju vakufskih i vjerskih objekata obezbijedila preostala finansijska sredstva bez kojih ne bi bilo moguće završiti ovaj objekat.

Pripreme za svečano otvaranje vakufskog administrativnog centra MIZ Vitez

Anketa

  • Aladža džamija u Foči je?