Predstavnik Generalnog sekretarijata vakufa države Kuvajt u posjeti Vakufskoj direkciji

Predstavnik Generalnog sekretarijata vakufa države Kuvajt u posjeti Vakufskoj direkciji

Ovih dana u posjeti Vakufskoj direkciji boravi g-đa Riham Buhave, predstavnica Generalnog sekretarijata vakufa države Kuvajt. Razlog posjete jeste obilazak projekata i uvid u realizaciju radova na izgradnji džamije u džematu Brezik, MIZ Zavidovići, zatim džamije i islamskog centra u džematu Pećigrad, MIZ Cazin, kao i završetak izgradnje džamije u džematu Obarak, MIZ Goražde. Vakufska sredstva za realizaciju navedenih projekata Vakufska direkcija je obezbijedila putem Generalnog sekretarijata vakufa države Kuvajt.

Tim povodom direktor Vakufske direkcije dr. Senajid Zajimović je u prostorijama Vakufske direkcije održao sastanak sa g-đom Riham Buhave. Na sastanku je razgovarano o nastavku saradnje i o budućim projektima. Do sada je Islamska zajednica putem Vakufske direkcije sa ovom institucijom realizirala veliki broj projekata.

Također, cilj posjete je i obilazak Gazi Husrev-begove medrese radi uvida u stanje zgrade muškog odjeljenja, kao i potrebe za rekonstrukciju učionica i kabineta u školskom dijelu zgrade. Ovaj projekat je Vakufska direkcija aplicirala Generalnom sekretarijatu vakufa države Kuvajt koji je načelno dao saglasnost za finansiranje i podršku navedenom projektu.

Direktor Vakufske direkcije je izrazio zahvalnost g-đi Riham Buhave na posjeti i zamolio je da prenese selame i zahvalu gosp. Muhammedu el-Dželahimi, generalnom sekretaru Generalnog sekretarijata vakufa države Kuvajt, za pomoć i podršku koju pruža u realizaciji vakufskih projekata u BiH.


Anketa

  • Aladža džamija u Foči je?