Predstavnici Generalne direkcije vakufa Republike Turske borave u posjeti BiH

Predstavnici Generalne direkcije vakufa Republike Turske borave u posjeti BiH

Ovih dana predstavnici Generalne direkcije vakufa Republike Turske borave u posjeti Bosni i Hercegovini u cilju sagledavanja stanja realizacije projekata koji se realiziraju u partnerskom odnosu između Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH i Generalne direkcije vakufa Republike Turske. U tom kontekstu posjetili su gradilišta Aladže džamije u Foči, Sinan-begove džamije u Čajniču, Studenstkog doma Fakulteta islamskih nauka, stambenog poslovnog objekta u ul. Odobašina Sarajevo, Baščaršijske džamije u Sarajevu, te Šarene džamije u Travniku.

Nakon obilazaka gradilišta predstavnici Generalne direkcije vakufa Republike Turske posjetili su Vakufsku direkciju te se tom prilikom sastali sa direktorom dr. Senaidom Zajimovićem. Na sastanku je bilo razgovora o realizaciji projekata, kao i o projektima čija realizacija treba da započne na proljeće. Osim navedenog na sastanku je bilo razgovora o projektima koji se pripremaju za naredni period.

Uzimajući u obzir da je usljed jakog vjetra srušena munara Ferhat-begove džamije u Tešnju na sastanku je bilo razgovora i o ovom projektu. Naime ranije je potpisan protokol između Generalne direkcije vakufa Republike Turske i Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH o rekonstrukciji Ferhat-pašine džamije sa pratećim objektima i poslovnim prostorima. Rekonstrukcija je trebala biti započeta u proljeće naredne godine, odnosno kada se steknu povoljni vremenski uslovi. Direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović je goste informisao o nastaloj šteti na objektu džamije i susjednim objektima. Predstavnici Generalne direkcije vakufa Republike Turske su još jednom potvrdili da će u potpunosti finansirati projekat računajući i na povećanje obima radova zbog nastale štete usljed pada munare.

Direktor Vakufske direkcije se zahvalio predstavnicima Generalne direkcije vakufa Republike Turske na pomoći i podršci koju oni pružaju u rekonstrukciji i izgradnji vakufa u BiH.


Fotografije

Anketa

  • Aladža džamija u Foči je?