Potpisan ugovor o početku izvođenja radova na vakufskom stambeno poslovnom objektu u ulici Odobašina

Potpisan ugovor o početku izvođenja radova na vakufskom stambeno poslovnom objektu u ulici Odobašina

Ugovor o izvođenju građevinsko-zanatskih radova na izgradnji vakufskog stambeno poslovnog objekta u ulici Odobašina potpisan je u Sarajevu 09.12.2016. godine između direktora Vakufske direkcije IZ u BiH dr. Senaida Zajimovića i direktorice firme Neimari d.o.o. Adise Djedović.

Objekat će biti izgrađen na parceli vakufa Dajanli hadži Ibrahima.Ugovorom je predviđeno da će radovi biti izvedeni u skladu sa investicijsko-tehničkom dokumentacijom, opisom i vrstom predmjera radova koji je sastavni dio ugovora.

Finansijska sredstva za izgradnju vakufskog stambeno-poslovnog objekta u ulici Odobašina obezbjedila je Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH putem Generalne direkcije za vakufe Republike Turske. Rok za završetak radova, prema ugovoru, je dvadeset mjeseci od početka radova.

Projektom je predviđena izgradnja 12 stanova i 6 poslovnih prostora, sa pripadajućim garažnim mjestima. Izgradnjom ovog vakufskog stambeno-poslovnog objekta vakuf će ekonomski ojačati i moći se doprinjijeti svrhi zbog koje je i formiran ovaj vakuf.


Anketa

  • Prema šeriatskom zakonu volja vakifa je: