Potpisan Sporazum o realizaciji projekta izgradnje Vakufskog administrativnog centra (zgrade Medrese) u Fojnici

Potpisan Sporazum o realizaciji projekta izgradnje Vakufskog administrativnog centra (zgrade Medrese) u Fojnici

Danas je u prostorijama Vakufske direkcije potpisan Sporazum o realizaciji projekta izgradnje Vakufskog administrativnog centra (zgrade Medrese) u Fojnici. Protokol su potpisali dr. Senaid Zajimović, direktor Vakufske direkcije i Ramiz Meša, predsjednik Medžlisa iZ Fojnica.

Naime, Vakufska direkcija Isalmske zajednice u BiH i Generalna direkcija vakufa Republike Turske su ranije potpisali Protokol o izgradnji Vakufskog administrativnog centra (zgrade Medrese) u Fojnici.

Današnjim potpisivanjem Sporazuma između Vakufske direkcije i Medžlisa IZ Fojnica započinju aktivnosti na početku realizacije projekta. Prema utvrđenoj dinamici, radovi na izgradnji objekta će biti započeti u drugoj polovini aprila kada je predviđeno da se u sklopu manifestacije Dani vakufa organizira i svečanost postavljanja kamena temeljca.

Do tada će biti neophodno izvršiti ugovaranje izvođenje radova i nadzora, kao i porušiti postojeći stari objekat koji je u lošem građevinskom stanju.

Potpisan Sporazum o realizaciji projekta izgradnje Vakufskog administrativnog centra (zgrade Medrese) u Fojnici

Anketa

  • Aladža džamija u Foči je?