Podržimo izgradnju Centra za Kur'an i Sunnet

Naslanjajući se na višestoljetnu tradiciju izučavanja Kur'ana i Sunneta u našoj domovini, a u okviru planiranja i realizacije projekata na polju razvoja i popularizacije tradicionalnih islamskih nauka, na inicijativu Katedre za kiraet i Katedre za hadis, Fakultet islamskih nauka u martu 2016. godine osnovao je Centar za Kur'an i Sunnet. Ove godine Fakultet je počeo s izgradnjom zgrade ovog Centra, koji će se nalaziti na Baščaršiji, tačnije u ulici Telali izmedu Baščaršije i Vijećnice.

Podržimo izgradnju Centra za Kur'an i Sunnet

Objekat će se graditi na Baščaršiji s površinom oko 600 kvadrata i koncipiran je kao smještajni objekat s 12 apartmana za one koji uče hifz. U objektu će biti i dvije multimedijalne sale s pratećim sadržajima. Voditelji ovog projekta pozivaju sve zainteresirane da se uključe u izgradnju ovog trajnog dobra. Vakufname će biti dodijeljene svima koji uplate 1.000 maraka, što je moguće izvršiti i u ratama. Svi zainteresirani se mogu za dodatne informacije javiti na broj telefona 061 663172 ili puten maila vakifi@hafiz.ba. Internetska stranica projekta je w.w.w.hifz.ba.

Ciljevi Centra

„lzgradnjom ovog objekta na prostoru "Halačevića vakufa" cilj je, prije svega, studentima Fakulteta islamskih nauka obezbjediti adekvatan prostor i uslove za učenje Kur'ana napamet. Također, cilj je razvijati i usavršavati vještine pravilnog učenja Kur'ana kod svih polaznika, popularizirati izučavanje kira'eta, oživjeti instituciju idžazetname, aktivno raditi na ličnom usavršavanju imama, muallima, vaiza i daija te publikacijom stručnih radova i literature obogatiti pisanu baštinu na bosanskome jeziku iz oblasti tedžvida, kiraeta i sunneta Allahova Poslanika, s.a.v.s:“,kazao je hafiz Abdulaziz Drkić, asistent na Katedri za Hadis i jedan od voditelja projekta. Misija Centra je jačanje stručnih kapaciteta Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, edukacija muslimana Bosne i Hercegovine o važnosti i značaju izučavanja Kur'ana i Sunneta, popularizacija izučavanja tradicionalnih islamskih nauka te jačanje vjerskog identiteta Bošnjaka kroz različite edukativne i odgojne aktivnosti.

Prvi vakifi se već prijavili

Dekan Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu prof. Dr. Zuhdija Hasanović je uputio zahvalnicu prvim vakifima Centra za Kur'an i sunnet. "Ovih dana naš čestiti mr. hfz. Abdulaziz Drkić donio mi je izvod sa podračuna Centra za Kur'an i sunnet i ono što sam vidio već me je na prvi pogled oduševilo. Nije u pitanju samo iznos novčanih sredstava koji je prikupljen, a koji nije nimalo zanemarljiv, nego više struktura vas, naše braće i sestara, koji ste se odazvali na naš poziv da zajedno gradimo Center za Kur'an i sunnet. Tu su uspješni privrednici koji svoj rad i poslovanje žele učiniti još berićetnijm, službenici Rijaseta koji svojom nesebičnošću pokazuju da žive islam i njegove vrijednosti. Tu su uposlenici Fakulteta islamskih nauka: akademsko, stručno, administrativno i tehiničko osoblje, članovi Upravnog odbora Fakulteta, koji svojim uplatama grade Centar i jačaju međuljudske odnose. Tu su naša braća i sestre, čestiti muslimani i muslimanke, koji žive i rade izvan Bosne i Hercegovine koji svaku hairli akciju zdušno podržavaju. Tu su naši svršenici i svršenice, profesori i profesorice vjeronauke, muderrisi, imami u Bosni i Hercegovini, čak i iz manjeg entiteta, ali i izvan BiH, koji ovim činom svjedoče svoju ljubav i vezanost za Fakultet i njegove projekte. Među vakifima su naši studenti, koji su se skoro vratili sa ramazanske prakse, i od te hedije koja im je neophodna za nastavak studiranja izdvojili su za Centar. Tu su i 'buduće hafize' djevojke, naše studentice, koje uče hifz, ali se i svojim prilozima ugrađuju u trajno dobro...“. kazao je dekan dr. Zuhdija Hasanović.

E.Subašić