Podrška Grada Sarajeva projektu konzervacije lokaliteta Kalin hadži Alijine džamije u Sarajevu

Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka danas je potpisao ugovore o realizaciji odobrenih sredstava iz Budžeta Grada Sarajeva za 2018. godinu s predstavnicima vjerskih zajednica i crkava: Islamske zajednice u BiH, Katoličke crkve u BiH, Srpske pravoslavne crkve u BiH i Jevrejske zajednice BiH.

Predviđena sredstva bit će utrošena na sanaciju, rekonstrukciju i održavanje vjerskih objekata, kao i za realizaciju projekata vjerskih zajednica i crkava iz oblasti obrazovanja, zdravstva, kulture, humanitarnih djelatnosti…, u skladu sa izraženim potrebama i prioritetima.

Direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović je u ime Vakufske direkcije potpisao Ugovor o realizaciji odobrenih sredstava za podršku projektu konzervacije lokaliteta Kalin hadži Alijine džamije u Sarajevu. Nakon završetka arheoloških istraživanja pristupit će se konzervaciji ostataka, te izradi eleborata i prezentaciji javnosti elemenata koji su nađeni prilikom arheoloških istraživanja.

Direktor Vakufske direkcije se zahvalio Gradonačelniku Abdulahu Skaki na dosadašnjoj podršci i pomoći koju Grad Sarajevo pruža Vakufskoj direkciji te istakao zadovoljstvo što će uspješna saradnja biti nastavljena i dalje.


Anketa

  • Aladža džamija u Foči je?