Početak priprema za regionalnu konferenciju „Restitucija-iskustva, mogućnosti i rješenja“

Početak priprema za regionalnu konferenciju „Restitucija-iskustva, mogućnosti i rješenja“

Danas je u prostorijama Ministarstva pravde BiH održan sastanak između predstavnika Vakufske direkcije i predstavnika Ministarstva pravde. Sastanku su prisustvovali direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović sa svojim saradnicima i pomoćnik ministra pravde Milana Popadić sa svojim saradnicima. Tema sastanka bila je organiziranje i održavanje regionalne konferencije o restituciji. Naime Vakufska direkcija u saradnji sa Međureligijskim vijećem BiH u mjesecu aprilu 2018. godine planira organizirati regionalnu konferenciju na temu „Restitucija-iskustva, mogućnosti i rješenja“. Cilj konferencije jeste aktualiziranje problematike restitucije i razmjena iskustava sa susjednim zemljama.

Učešće na međunarodnoj konferenciji će uzeti predstavnici vladajućih struktura BiH, sve vjerske zajednice i crkve, nacionalna društva, predstavnici zemalja iz regiona, predstavnici međunarodne zajednice i druga zainteresirana lica.

Iskustvo zemalja iz okruženja u rješavanju ove problematike je izuzetno važno, te će zbog toga predstavnici institucija iz susjednih zemalja koje rade na poslovima donošenja i implementiranja zakona o povratu bespravno oduzete imovine vjerskim zajednicama i drugim fizičkim i pravnim licima uzeti aktivno učešće na istoj.

Ministarstvo pravde BiH je resorno ministarstvo za pitanje restitucije. Obzirom na navedeno na današnjem sastanku je iskazan interes da Ministarstvo pravde BiH uzme učešće u radu ove konferencije.

Na sastanku su dogovoreni i konkretni koraci u cilju poduzimanja aktivnosti na adekvatnoj pripremi konferencije.


Anketa

  • Ko je dao da se izgradi Arslanagića most u Trebinju?