Počela izgradnja vakufskog stambeno-poslovnog objekta

Počela izgradnja vakufskog stambeno-poslovnog objekta

Započela je izgradnja vakufskog stambeno-poslovnog objekta u sarajevskoj ulici Odobašina br.19, a vrijednost projekta je više od dva miliona KM.Objekat će biti izgrađen na parceli vakufa Dajanli hadži Ibrahima.

Ugovorom o izgradnji je predviđeno da će radovi biti izvedeni u skladu sa investicijsko-tehničkom dokumentacijom, opisom i vrstom predmjera radova koji je sastavni dio ugovora.

''Izgradnjom ovog objekta vakuf će ekonomski ojačati i bit će afirmiran kroz izgradnju novih 12 stambenih i šest poslovnih jedinica'', kazao je direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice BiH Senaid Zajimović.
Finansijska sredstva za izgradnju vakufskog stambeno-poslovnog objekta u ulici Odobašina obezbjedila je Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH putem Generalne direkcije za vakufe Republike Turske. ''Rok za izgradnju je 20 mjeseci, s tim da se nadamo da će objekt biti izgrađen i prije roka'', rekao je Zajimović.

Firma koja obavlja građevinsko zanatske radove, Neimari d.o.o. Sarajevo, započela je zemljane radove dok će nadzor nad izgradnjom stambeno-poslovnog objekta vršiti firma Ćema d.o.o. Sarajevo.


Fotografije

Anketa

  • Prema šeriatskom zakonu volja vakifa je: