Oprezan pristup u realizaciji projekta restauracije Ferhat-begove džamije i ponovne izgradnje munare u Tešnju

Oprezan pristup u realizaciji projekta restauracije Ferhat-begove džamije i ponovne izgradnje munare u Tešnju

Oprezan pristup u realizaciji projekta restauracije Ferhat-begove džamije i ponovne izgradnje munare u Tešnju

Na sastanku je bilo razgovora o dinamici radova na restauraciji Ferhat-begove džamije i munare, rekonstrukcijske poslovnog objekta Kahva u Tešnju, te kvalitetu samih radova i planovima za naredni period.

Temeljem stručne analize dostavljene revizije projekta predstavnici Federalnog Zavoda za zaštitu spomenika su ocjenili da je kod restauracije munare Gazi Ferhad-begova džamije u Tešnju problem u konstruktivnom i statičkom dijelu, temeljem čega je potrebno doraditi projekat prema kojem će se pristupiti rekonstrukciji kamene munare. Potrebno je pristupiti iskopu u zemlji čime će se detaljno izanalizirati zbog čega je munara nagiba pod 45 stepeni i da se sagleda stvarno stanje u kojem se munara nalazi.

Obzirom da je uzrok rušenja munare bio dotrajala kamena konstrukcija i statika, to je dodatni razlog da se ovom projektu pristupi veoma oprezno. Radovi na krovu se nastavljaju prema predviđenoj dinamici, a ove nedelje se očekuje završetak radova na objektu Kahva, stavljanje rigipsa i ostalih materijala čime ostaju da se dovrše još sitni poslovi i kuhinja.

Svi učesnici sastanka su se obavezali da će svoje obaveze završavati u što kraćem roku, kako bi se radovi na restauraciji Ferhat-begove džamije i munare priveli kraju.


Anketa

  • Da li je dozvoljeno stavljanje vakufa pod hipoteku?