Održan sastanak nazira i Čurčića vakufa

Održan sastanak nazira i Čurčića vakufa

U prostorijama Ćurčića vakufa u Sarajevu danas je održan sastanak direktora Vakufske direkcije dr. Senaida Zajimovića, u svojstvu nazira Ćurčića vakufa, sa mutevelijom vakufa Farukom Ćurčićem i predsjednikom Izvršnog odbora vakufa Jusufom Tanovićem.

Na sastanku predstavnici Ćurčića vakufa su naziru vakufa dr. Zajimoviću predstavili izvještaj o radu vakufa za 2016. godinu sa finansijskim izveštajem, kao i plan rada sa finansijskim planom za 2017. godinu.

Na sastanku predstavnici Ćurčića vakufa su naziru vakufa dr. Zajimoviću predstavili izvještaj o radu vakufa za 2016. godinu sa finansijskim izveštajem, kao i plan rada sa finansijskim planom za 2017. godinu.

Nazir vakufa dr. Zajimović je pohvalio rad Ćurčića vakufa te ocijenio da su provedene aktivnosti i utrošak sredstava šerijatski opravdane, u skladu sa Vakufnamom, te ugovorima i sporazumima o obnovi i oživljavanju ovog vakufa koji su zaključeni između Rijaseta IZ i Ćurčića vakufa.

Čurčića vakuf je 2016. godine obilježio 280 godina svog postojanja. Osnovao ga je hadži Salih-aga Čurčić kao evladijet vakuf (porodična zadužbina) 28. novembra 1736. god. (1149.H). Cjelokupna imovina Čurčića vakufa nacionalizirana je 1958.g. i tada je nastao prekid u njegovom djelovanju. Čurčića vakuf je obnovljen 1998.g. kada je osnovano Udruženje „Čurčića Vakuf-Udruženje građana“ sa ciljem da se sačuva preostala imovina te obnovi rad Vakufa. U proteklih 280 godina Čurčića vakufom je upravljalo 17 mutevelija koji su bili značajne ličnosti svog vremena, a neki od njih kao što su gradonačelnici Sarajeva Salih Ragib ef. i Fehim ef. Čurčić i historijske ličnosti.


Anketa

  • Prema šeriatskom zakonu volja vakifa je: