Održan okrugli sto - "Uloga vakufa i privatog sektora u jačanju i razvijanju lokalne zajednice"

Održan okrugli sto -

U utorak, 13. 12. 2016.g. u okviru programa Dani grada Tešnja i manifestacije Medžlisa IZ-e Tešanj o obilježavanju rođenja poslanika Muhameda a.s. pod nazivom „Salavat ti donosimo, ja Resullah,“ u organizaciji Medžlisa IZ-e Tešanj održan je okrugli sto na temu: „Uloga vakufa i privatnog sektora u razvoju lokalne zajednice“.

Učestvovali su: mr. Fuad ef. Omerbašić, ujedno i domaćin i moderator, dr. Venan Hadžiselimović izvršni direktro Hifa OIL d.o.o. (zbog odsutnosti dijelove njegovog planiranog izlaganja čitao je moderator , Fuad Šišić dipl. ing. maš., bivši Općinski načelnik, Zejnil Rebihić – Rijaset IZ-e u BiH, mr. Senad Ćeman- Fakultet islamskih nauka, dr. Mustafa Hasani - predsjednik UO Vakufske direkcije i dr. Senaid Zaimović - direktor Vakufske direkcije. Učesnicima se obratio i dr. Mesud Ajanović - izvršni direktor Udruženja privrednika Biznis Jelah-Tešanj koji je govorio o stvaranju sinergije između članica Udruženja i IZ-a.

Uvodničar je bio mr. Fuad ef. Omerbašić koji je govorio o legimitetu i legalitetu vakufa, kao i pojedinačnom dobročinstvu kao trajnom dobru i doprinosu razvoju i jačanju lokalne zajednice.

Učesnici su govorili o vakufu i njegovoj ulozi u nastajanju i razvoju javnih dobara, spominjući činjenicu da je i grad Tešanj nastao kao urbana sredina vakufom Ferhad-bega, a taj dan 10.12. obilježava se kao Dan grada Tešnja. Bilo je govora o iskustvima drugih država i potrebama prilagođavanja uloge vakufa u sekularnom društvu.

U okviru svoga izlaganja direktor Vakufske direkcije dr. Zaimović je istakao zadovoljstvo organizacijom i kvalitetom ovog okruglog stola.

Na kraju je od učesnika Okruglog stola imenovana komisija za obradu i javno prezentovanje radova u sastavu: dr. Zaimović, mr. Omerbašić, Šišić i predsjednik IO Zehrudin Kruško.


Anketa

  • Prema šeriatskom zakonu volja vakifa je: