Obnova fočanske ljepotice: Zidovi Aladže se pripremaju za oslikavanje

Obnova fočanske ljepotice: Zidovi Aladže se pripremaju za oslikavanje

Radovi na Aladža-džamiji su u završnoj fazi. Preciznije, izvode se završni fini radovi na montaži svih kamenih elemenata, mahfile se montiraju, svi ti elementi su gotovi u radionici i, znači, radi se na toj završnoj montaži. Ogradni zid, također, u fazi je nekakvih završnih radova. Vrše se i ona fina uklesavanja posljednja, takođe, i priprema zidova da bi se mogli uvesti ljudi koji će vršiti oslikavanje.

Ovim riječima diplomiranog inženjera arhitekture Suada Dugalića, člana nadzornog tima za arhitektonsku fazu objekta iz mostarske firme Arhi plus, ukratko, a polagano privodi se kraju ispisivanje svojevrsnog građevinskog dnevnika radova na Aladža-džamiji u Foči čije su prve stranice započete onim prvim metrima izidanih zidova.

Dakle, sada se realiziraju oni fini završni radovi čiji će skori završetak omogućiti sljedeće radove. One po čijoj će finalizaciji Aladža u potpunosti dobiti svoju prepoznatljivost, ono po čemu je i bila poznata u narodu kao Šarena džamija. Riječ je o njenoj ornamentici i ukrasima unutar samog mesdžida, dijelom i na vanjskoj fasadi. Isto se tiče i kaligrafskih radova, jer kako je već ranije naznačeno, “to je jedan biser ove lijepe umjetnosti kod nas.”

U suradnji s turskim kolegama urađen je projekt oslikavanja, a s obzirom na to “da smo sa vremenom relativno kratki, nismo mogli uvesti našeg izvođača, nego će doći ekipa iz Turske koja će izvršiti oslikavanje”, pojasnit će Dugalić.

Spominjao se svibanj kao rok završetka svih radova i onih na oslikavanju, ali iz objektivnih razloga nije se uspjelo završiti, a Dugalić kaže da se nadaju da će to biti negdje do ljeta.

Definitivno utvrđenog datuma kada bi Aladža i zvanično mogla biti otvorena još nema, ali “pretpostavljam da će biti tokom ljeta, juni, juli”.

Za ponovnu izgradnju Aladža-džamije, tj. džamije Hasana Nazira u Foči (potpuno je uništena u augustu 1992. godine, a 30. svibnja 2014. položen je kamen temeljac) primjenjuje se historijska rekonstrukcija, odnosno način gradnje od prije 500 godina. Svaki pronađeni element, ukoliko je to bilo moguće, ugrađen je.


Fotografije

Anketa

  • Aladža džamija u Foči je?