Novi protokoli za razvoj vakufa u BiH

Novi protokoli za razvoj vakufa u BiH

26.11.2019. Ankara. Danas je u protorijama Generalne direkcije vakufa Republike Turske upriličen prijem za direktora Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH dr. Senaida Zajimovića. Cilj posjete Generalnoj direkciji vakufa Republike Turske bili su razgovori o projektima koji se trenutno realiziraju u BiH, kao i o budućim projektima.

Kada je riječ o budućim projektima danas je u prostorijama Generalna direkcije vakufa Republike Turske upriličena svečanost povodom potpisivanja protokola za nove vakufske projekte u BiH. U tom kontekstu direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović i direktor Generalne direkcije vakufa Republike Turske dr. Adnan Ertem, potpisali su novih 5 protokola koji se odnose na rekonstrukciju ili ponovnu izgradnju vakufskih vjerskih objekata na području Mostara, odnosno Medžlisa IZ Mostar. Radi se o sljedećim protokolima:

  1. 1. Protokol o ponovnoj izgradnji Ali-Hodžine džamije u Mostaru;
  2. 2. Protokol o ponovnoj izgradnji džamije Fatime Kadune;
  3. 3. Protokol o ponovnoj izgradnji Hadži Baline džamije;
  4. 4. Protokol o ponovnoj izgradnji Hadži Murat Spahijinog mesdžida i
  5. 5. Protokol o ponovnoj izgradnji Opijačeve tekije.

Naime radi se o objektima koji su izgrađeni u Osmanlijskom periodu i koji su u proteklim društevno-političkim sistemima porušeni. Realizacijom ovih projekata Medžlis IZ Mostar polahko zaokružuje projekat revitalizacije i obnove vjerskih objekata na području Grada Mostara.

Osim potpisivanja protokola razgovora je bilo i o problematici s kojom se Vakufska direkcija IZ u BiH suočava tokom realizacije trenutnih projekata. Također i o budućim projektima koji se pripremaju za narednu godinu. Dr. Zajimović je na kraju zahvalio dr. Adnanu Ertemu na pomoći i podršci koju Generalna direkcija vakufa Republike Turske pruža razvoju vakufa u BiH, kao i rekonstrukciji vakufa iz osmanlijskog perioda.


Fotografije