Novi projekti u saradnji sa Generalnom dirkecijom vakufa Republike Turske

Novi projekti u saradnji sa Generalnom dirkecijom vakufa Republike Turske

Direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović i pravnik Vakufske direkcije Huso Salihović boravili su u radnoj posjeti Generalnoj direkciji vakufa Republike Turske. Tom prilikom održano je niz sastanaka sa odjelima Generalne direkcije vakufa Republike Turske, a sastanci su se odnosili na implementaciju projekata koji se realiziraju u BiH u partnerskom odnosu između Generalne direkcije vakufa Republike Turske i Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH.

Nakon sastanaka sa odjelima, direktor dr. Senaid Zajimović sastao se sa dr. Adnanom Ertemom, generalnim direktorom Generalne direkcije vakufa Republike Turske. Tom prilikom razgovarano je o projektima koji se trenutno realiziraju, problemima i dinamici realizacije projekata, te planovima za naredni period. Na sastanku je bilo govora o sljedećim projektima: završetak upravne zgrade Rijaseta IZ u BiH, restauracija Baščaršijske džamije u Sarajevu, ponovna izgradnja Sinan-begove džamije u Čajniču, ponovna izgradnja Arnaudije džamije u Banja Luci, završetak izgradnje Kizlar-agine džamije u Mrkonjić Gradu, rekonstrukcija vakufskog poslovnog objekta “Kahva” i ponovna izgradnja munare Ferhat-begove džamije u Tešnju, izgradnja vakufskog objekta Medresa u Fojnici, izgradnja Divanhane u Kiseljaku… Također, tema razgovora bili su i projekti za koje su potpisani protokoli, a čiji počeci radova se očekuju do kraja ove godine ili početkom naredne godine. Među tim projektima su i: revitalizacija Morića hana u Sarajevu, ponovna izgradnja Arnaudije džamije u Rogatici, te ponovna izgradnja Dugalića džamije u Nevesinju.

U toku sastanka dogovorena je i realizacija budućih projekata. U tom kontekstu dogovoreno je da se do kraja ove godine potpiše protokol o ponovnoj izgradnji, rekonstrukciji i restauraciji vakufskih objekata sa područja muftijstva mostarskog. Riječ je o projektu ponovne izgradnje Ali hodžina-Krvava džamija, izgradnja džamije Fatime Kadune, izgradnja Hadži Baline džamije, izgradnja Hadži Murat Spahijan mesdžida u Galčićima i izgradnja Opijačeve tekije na Šehovini. Pored navedenog dogovoreno je da će se sljedeće godine potpisati protokol o restauraciji i rekonstrukciji džamija u Livnu i to Firdusova džamija, Džumanuša džamija, Balaguša džamija, Milosnik džamija, Zavra džamija i Lala pašina džamija. Dogovoreno je još nekoliko projekata o čemu će se detaljnije znati početkom sljedeće godine. Razgovora je bilo i o projektima koji doprinose ekonomskom jačanju vakufa te je dogovoreno da će nekoliko takvih projekata biti planirano za narednu godinu. Direktori vakufskih direkcija iskazali su zadovoljstvo sa brojem projekata koji se realiziraju u BiH i ukazali na značaj saradnje između dvije Vakufske direkcije čiji se plodovi mogu već vidjeti u BiH gdje je završeno nekoliko projekata kao što je Aladža džamija, Isa-begov hamam, Studentski dom Fakulteta Islamskih nauka, Stambeno-poslovna zgarda Odobašina, Šarena džamija Travnik i Medresa u Bosanskoj Gradišci.

Na kraju sastanka potpisan je protokol o saradnji između dvije Vakufske direkcije na polju pomoći u liječenju bosanskohercegovačkih građana u Republici Turskoj a koji boluju od bolesti koje se ne mogu liječiti u BiH. Na ovaj način Generalna direkcija vakufa Republika Turske će iz vakufskih prihoda, prema vakufnami, namijenih za liječenje pružiti pomoć stanovništvu BiH koji budu imali potrebu za takvom vrstom pomoći i to u saradnji sa zvaničnim organima i ustanovama u BiH iz ove oblasti.


Fotografije

Anketa

  • Da li je dozvoljeno stavljanje vakufa pod hipoteku?