Novi izdavački projekat Vakufske direkcije

Novi izdavački projekat Vakufske direkcije

Ovih dana iz štampe je izašla knjiga Vakufi na području Medžlisa Islamske zajednice Zvornik autora Dženana Rahmanovića i Elmedina Avdibašića kao izdavački projekat Vakufske direkcije.

Knjiga donosi zbirni pregled vakufske imovine sa područja dvije administrativne jedinice: Grada Zvornika i Općine Sapna. Tokom proteklog stoljeća vakufi su na ovom području u nekoliko navrata bilina udaru vlasti, putem agrarnih reformi, arondacije i komesacijenakon I svjetskog rata; te zakonima o nacionalizaciji poslije II svjetskog rata, vakufi su u velikoj mjeri oštećeni, uzurpirani i umanjeni.

Nakon svih ovih nasrtaja vakufi su ipak uspijevali da shodno realnim mogućnostima izvršavaju svoju misijsku ulogu, vidno umanjenu jer nedostatak prihoda je onemogućavao da se realiziraju sve zamisli koje su plemeniti vakifi uvjetovali. Kroz ove nasrtaje sistemaprepoznatljiv je bio ekonomski interes države te nastojanje davjersku zajednicu učini finansijski i materijalno ovisnom.

Tokom agresije Islamska zajednica se na ovim prostorima suočila sa još većim problemom koji se ogledao u tome da je politički i vladajući sistem u tom periodu uništio sva vjerska materijalna dobra i pokušao da ukloni i sve tragove njihova postojanja na ovom području. Nakon agresije Islamska zajednica se uspjela izboriti sa problemima koji su izgledali kao nerješivi, kao što je slučaj crkve na Diviču koja je izgrađena na mjestu porušene džamije ili izgrađene stambene zgrade u centru grada na mjestu porušene Zamlaz džamije. U ovom periodu nemjerljivu pomoć i podršku su pružili vodeći ljudi Islamske zajednice ali i vjerski službenicikoji su u to vrijeme predvodili Medžlis Islamske zajednice Zvornik.

„Vakufski objekti koje je koristila Islamska zajednica, koji su tokom rata porušeni, ponovno su obnovljeni ali je pored njih sada i desetine novih vakufskih objekata koji infrastrukturu Islamske zajednice na ovom području podižu na veći novo. Tu su džamije sa pratećim sadržajima koje pod istim džamijskim krovom ili sa susjednim objektom objedinjavaju molitveni prostor, imamski stan, mektebsku učionicu, kancelariju ili neki drugi sadržaj.

U knjizi Vakufi na području Medžlisa Islamske zajednice Zvornik precizno su evidentirane i obrađene vakufske parcele u 23 katastarske općine koje kroz razne kulture i klase – način korištenja imaju ukupnu površinu u iznosu od 871.910m2. Područje Grada Zvornika i Općine Sapna, na kojima djeluje i radi Medžlis Islamske zajednice Zvornik je oko 503km2. Vakufske nekretnine, iako brojne, rascjepkane su i ruzuđene po cijelom ovom području. Ova knjiga nam daje jasniju sliku o ovim parcelama, njihovom položaju i lokaciji, te bi trebalo razmisliti o prijedlogu tzv. komasacije ili okrupnjavanja zemljišta što je poznata mjera koja se provodi u svrhu grupiranja zemljišnih čestica iste kulture radi racinalnije agrarne proizvodnje. Na ovaj način bi se mogla organizirati poljoprivredna proizvodnja koja osigurava isplativost uloženih sredstava i racionalnije obrađivanje zemljišta“ napisao je dr. Zajimović u svojoj recenziji.

„Treba svakako čestitati i Islamskoj zajednici, koja je ovaj projekat prepoznala kao krucijalan i prioritetan, jer je inventura vakufa, a naročito u današnje vrijeme ključna, sa mnogobrojnih aspekata. Prije svega da bi se utvrdilo tačno stanje na terenu, ne samo vakufa, nego i njihovog vlasništva. S druge strane, ovakvo istraživanje i sagledavanje bogate, ali i burne prošlosti vakufa kroz historiju, svakako bi trebalo inicirati nove generacije, na značajniji i angažovaniji rad na polju uvakufljenja novih vakufa, vakufskih objekata i vakufske imovine, te požrtvovanost na planu održavanja, rekonstrukcije, obnove i stavljanja u funkciju svih postojećih vakufa“ istaknuo je mr. Omer Zulić.