Nastavak uspješne saradnje sa semberskim medžlisima

Nastavak uspješne saradnje sa semberskim medžlisima

Vakufska direkcija u sklopu svojih aktivnosti provodi projekat kultiviranja vakufskih parcela širom BiH. Na ovaj način se vakufske parcele koje su pod novim tržišnim uslovima slabo iskorištene stavljaju u funkciju i na taj način im se povećava ekonomska ispaltivost. Vrsta kulture koja se sadi na vakufkom zemljištu zavisi od kvaliteta zemljišta, te mogućnosti primjene savremenih agro-tehničkih mjera na istom.

U sklopu jesenje sadnje Vakufska direkcija ove godine u saradnji sa Medžlisom Islamske zajednice Bijeljina realizira projekat podizanja zasada pšenice i ječma na vakufskim parcelama. Riječ je o kultivaciji vakufskih parcela u površini od 370 dunuma vakufskog zemljišta.

U tom kontekstu potpisan je i Sporazum između Vakufske direkcije i Medžlisa IZ Bijeljina kojim se finansira nabavka sjemenskog materijala i mineralnog đubriva potrebnog za realizaciju ovog projekta.

Realizacijom ovog projekta nastavljena je dugogodišnja saradnja Vakufske direkcije i medžlisa koji se nalaze na plodnom semberskom polju.

Vakufska direkcija ima namjeru u saradnji sa medžlisima svake godine realizirati ovakve i slične projekte na vakufskim parcelama.


Fotografije