Najistaknutija uvakufljenja

Saznajte koja su najistaknutija uvakufljenja.

Fikret Avdić – najistaknutiji vakif za 2014. godinu

Fikret Avdić – najistaknutiji vakif  za 2014. godinu

Bosna i Hercegovina je kroz historiju bila zemlja vakifa i dobrotvora. Svoj civilizacijski i kulturni napredak duguje vakufima i ljudima koji su svojim hajratima pomogli njenu...

Hamdo Ibreljić – Najistaknutiji vakif za 2012. god.

Hamdo Ibreljić – Najistaknutiji vakif  za 2012. god.

Od 2013. godine godine Vakufska direkcija je uvela i malo osvježenje kada su u pitanju sadržaji manifestacije „Dani vakufa“. Naime, uveden je izbor najistaknutijeg vakifa u godini koja...